Autor - szczegóły

Krysiak, Dagna, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska

  • Studia de Cultura V - W kręgu adaptacji - Przypadki (twórczej) zdrady
    Wielcy pisarze i wielcy reżyserowie. Konflikt środków przekazu w adaptacji literatury przez X muzę
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.