Autor - szczegóły

Hajduk-Nijakowska, Janina, Uniwersytet Opolski, Polska

  • Studia de Cultura II - Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych
    Wykorzystanie fotografi i we współczesnych badaniach folklorystycznych
    Abstrakt  PDF
  • Studia de Cultura I - Wokół mediów
    Indygenizacja treści współczesnych przekazów medialnych
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.