Autor - szczegóły

Kopecka-Piech, Katarzyna, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Studia de Cultura I - Wokół kultury
    „Ponad” i „pomiędzy” (nowymi) mediami: użytkownicy w nowym środowisku. Studium przypadku kampanii reklamowej firmy Netia
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.