Autor - szczegóły

Wawer, Rafał, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Studia de Cultura II - Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych
    Wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych do pomiaru emocji na podstawie badania fotografii
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.