Autor - szczegóły

Burszta, Wojciech J., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Polska

  • Studia de Cultura V - Rozmowy, komentarze, recenzje
    "O czym dziś opowiada antropologiczna opowieść?", z Wojciechem J. Bursztą rozmawia Agnieszka Ogonowska
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.