Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2–3.03.2017 Abstrakt   PDF
Jakub Kosek
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Sprawozdanie z prezentacji książki "Die vergessene Grenze. Eine deutsch-polnische Spurensuche von Oberschlesien bis zur Ostsee" ("Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk") Abstrakt   PDF
Aleksandra Wągrodzka
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Standard Antydyskryminacyjny dla uczelni – wzór dokumentu Abstrakt   PDF
Ewa Dąbrowa, Katarzyna Jurzak-Mączka, Agnieszka Kozakoszczak, Ela Okroy, Ewa Okroy, Magdalena Stoch, Agnieszka Sznajder, Agata Teutsch
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Stefana Żeromskiego koncepcje edukacji kulturowej Abstrakt   PDF
Maria Jolanta Olszewska
 
Studia de Cultura III Stereotypizacja fotograficzna w prasie codziennej Abstrakt   PDF
Katarína Fichnová, Blandina Šramová
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura V Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(4) Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(1) Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Stopka redakcyjna bieżącego numeru Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura V Strategie obrazu. O „adaptacjach” Jeana-Luc Godarda Abstrakt   PDF
Barbara Kita
 
Studia de Cultura 10(2) Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim Abstrakt   PDF
Joanna Warońska
 
Studia de Cultura 9(4) Świat hybryd, sztuka hybrydyzacji, hybrydyczny ja Abstrakt   PDF
Barbara Kita
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Synchroniczne alter ego. Podwojenie i alternatywność w twórczości Neurosis i Tribes of Neurot Abstrakt   PDF
Andrzej Juszczyk
 
Studia de Cultura IV Sztuka „gorszenia”, czyli o zgorszeniu jako doświadczeniu dzieła. Konteksty i uwarunkowania Abstrakt   PDF
Ryszard Solik
 
276 - 300 z 377 elementów << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.