Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura V Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(4) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(1) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura V C.S. Lewis. Adaptacje życia i twórczości Abstrakt   PDF
Natalia Zborowska
 
Studia de Cultura 10(2) "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej czytana współcześnie – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Cyberpsychologia czy psychologia cybernetyki? Abstrakt   PDF
Mariusz Hubert Kupniewski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura IV Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989 Abstrakt   PDF
Iwona Pięta
 
Studia de Cultura IV Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy? Abstrakt   PDF
Joanna Paździo
 
Studia de Cultura 10(2) Debata edukacyjna dnia 26 października 2017 roku Abstrakt   PDF
Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek, Roman Solecki, Monika Tryboń
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Djent – cyfrowa neomoderna metalu? Abstrakt   PDF
Andrzej Mądro
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji Abstrakt   PDF
Katarzyna Jurzak-Mączka
 
Studia de Cultura IV Dzieje grzechu, czyli kontrowersje wokół polskiej recepcji twórczości filmowej Waleriana Borowczyka Abstrakt   PDF
Paulina Kwas
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek Abstrakt   PDF
Mateusz Nizianty, Anna Piechota
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Edukacja filmowa: geneza i rozwój badań nad zastosowaniami filmu w praktykach edukacyjnych Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania Abstrakt   PDF
Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe) Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
26 - 50 z 344 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.