Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania Abstrakt   PDF
Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe) Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Evoluzione dell’italiano trasmesso sulla base dell’analisi sociolinguistica del parlato di tre film Abstrakt   PDF
Marcello Giusto
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Film jako komunikat w terapii logopedycznej Abstrakt   PDF
Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Film jako produkt marketingowy − studium dwóch przypadków Abstrakt   PDF
Anna Wywioł
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Film w nauczaniu języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Maria Szumera
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna) Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Filmoterapia i fototerapia – filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym. Możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego Abstrakt   PDF
Mariusz Makowski
 
Studia de Cultura V Filmowe adaptacje "Draculi" Brama Stokera. Od Murnaua do Coppoli Abstrakt   PDF
Jakub Rawski
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Filmy promujące wystawy czasowe – między marketingiem a edukacją kulturalną Abstrakt   PDF
Agnieszka Słaby
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura III Fotoamator: Piotr Śpiewla (1905–1978) Abstrakt   PDF
Natalia Zborowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Fotografia cyfrowa jako źródło poznania Abstrakt   PDF
Mariusz Makowski
 
Studia de Cultura III Fotografia i historia w narracji Leszka Szarugi (powieść "Zdjęcie") Abstrakt   PDF
Katarzyna Wądolny-Tatar
 
Studia de Cultura II Fotografia i jej filmowe reprezentacje Abstrakt   PDF
Bogusław Skowronek
 
Studia de Cultura III Fotografia w kampanii politycznej – cele a rzeczywistość. Przykład parlamentarnej kampanii wyborczej na Słowacji w 2010 r. Abstrakt   PDF
Katarína Fichnová, Łukasz Wojciechowski, Peter Mikuláš
 
Studia de Cultura III Fotografia w regionalnej edukacji polonistycznej. Przypadek szczególny: Nowa Huta Abstrakt   PDF
Maria Sienko
 
Studia de Cultura III Fotograficzne wydawnictwa seryjne a ruch amatorski w XX wieku Abstrakt   PDF
Jan Rajmund Paśko
 
Studia de Cultura II Fotografik w kostnicy – o ukazaniu osoby zmarłej w sztuce współczesnej Abstrakt   PDF
Anna Milczanowska
 
Studia de Cultura III Fotokast – renesans diaporamy w społeczeństwie informacyjnym Abstrakt   PDF
Piotr Bieniek
 
Studia de Cultura II Foto-teksty? W poszukiwaniu narzędzia analizy współczesnej artystycznej fotografi i dokumentalnej Abstrakt   PDF
Marianna Michałowska
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Funzioni del tempo presente nella strategia narrativa Abstrakt   PDF
Aleksandra Koman
 
Studia de Cultura I Glokalizacja cyberaktywizmu Abstrakt   PDF
Agnieszka Dytman-Stasieńko
 
26 - 50 z 222 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.