Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Od Redaktora Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura II Od Redaktorów Abstrakt
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura III Od Redaktorów Abstrakt   PDF
Bogusław Skowronek
 
Studia de Cultura II Od Redaktorów Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Od rewitalizacji do reinterpretacji – 'vintage' w przestrzeni życia codziennego. Wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Agnieszka Słaby
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz" Abstrakt   PDF
Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura III Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Sherman Abstrakt   PDF
Justyna Siuta
 
Studia de Cultura I Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji podmiot – infosfera Abstrakt   PDF
Jan Stasieńko
 
Studia de Cultura II Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej Abstrakt   PDF
Aleksandra Smyczyńska
 
Studia de Cultura IV Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie Abstrakt   PDF
Bogusława Bodzioch-Bryła
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina Abstrakt   PDF
Bolesław Faron
 
Studia de Cultura I Poezja w ekologii mediów (na przykładzie hybrydycznego projektu "V") Abstrakt   PDF
Monika Górska-Olesińska
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura V Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej Abstrakt   PDF
Marzena Błasiak-Tytuła
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Praca artystów w kulturze uczestnictwa Abstrakt   PDF
Katarzyna Kopeć
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk Abstrakt   PDF
Marzanna Pogorzelska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa Abstrakt   PDF
Rafał Solewski
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Projekt "Ersatz" Abstrakt   PDF
Sława Harasymowicz
 
Studia de Cultura II Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony Abstrakt   PDF
Magdalena Roszczynialska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Joanna Kisielowa, Marian Kisiel, Wojciech Ligęza, Rafał Solewski, Bolesław Faron, Bogusław Gryszkiewicz
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 3.12.2014 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Bolesław Faron, Wojciech Ligęza, Krystyna Latawiec, Bogusław Gryszkiewicz, Rafał Solewski
 
Studia de Cultura V Proza żołnierska I wojny światowej i jej «re-kreacje» w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza Abstrakt   PDF
Jacek Rozmus
 
Studia de Cultura I Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura III Przeszłość czarująca obrazem. Wykorzystanie fotografii w angielskiej edukacji historycznej Abstrakt   PDF
Adam Piwek
 
Studia de Cultura V Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych Abstrakt   PDF
Urszula Woźniak
 
76 - 100 z 171 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.