Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Od undergroundu do mainstreamu – rozwój polskiego black metalu w XXI wieku Abstrakt   PDF
Filip Polakowski
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Odniesienia biblijne w twórczości polskich zespołów metalowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Socha
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz" Abstrakt   PDF
Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura 9(4) Okna pamięci – filmowy krajobraz nostalgiczny Abstrakt   PDF
Karolina Kostyra
 
Studia de Cultura 9(3) Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io” Abstrakt   PDF
Katarzyna Woźniak
 
Studia de Cultura 10(1) Opowiadanie niepełnosprawności. Esej autoetnograficzny Abstrakt   PDF
Maria Reimann
 
Studia de Cultura III Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Sherman Abstrakt   PDF
Justyna Siuta
 
Studia de Cultura 10(1) Osobista narracja jako sposób wyrażenia intersekcjonalnego aktywizmu ucieleśnionego w internecie: przypadek Eve C. Abstrakt   PDF
Lula Męcińska
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Osservazioni sull’impiego del passato remoto nell’analessi Abstrakt   PDF
Małgorzata Nowakowska
 
Studia de Cultura 9(4) Otwarty projekt modernizmu. "New Modernist Studies" w perspektywie badań nad filmem Abstrakt   PDF
Miłosz Stelmach
 
Studia de Cultura I Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji podmiot – infosfera Abstrakt   PDF
Jan Stasieńko
 
Studia de Cultura 9(4) Pejzaże w mediach Chrisa Markera Abstrakt   PDF
Barbara Kita
 
Studia de Cultura II Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej Abstrakt   PDF
Aleksandra Smyczyńska
 
Studia de Cultura IV Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie Abstrakt   PDF
Bogusława Bodzioch-Bryła
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina Abstrakt   PDF
Bolesław Faron
 
Studia de Cultura I Poezja w ekologii mediów (na przykładzie hybrydycznego projektu "V") Abstrakt   PDF
Monika Górska-Olesińska
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura V Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej Abstrakt   PDF
Marzena Błasiak-Tytuła
 
Studia de Cultura 10(2) Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej Abstrakt   PDF
Paweł Graf
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Praca artystów w kulturze uczestnictwa Abstrakt   PDF
Katarzyna Kopeć
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk Abstrakt   PDF
Marzanna Pogorzelska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa Abstrakt   PDF
Rafał Solewski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Problematyczne używanie internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci Abstrakt   PDF
Anita Gałuszka, Eryka Probierz
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF
Roman Solecki
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Projekt "Ersatz" Abstrakt   PDF
Sława Harasymowicz
 
176 - 200 z 344 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.