Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura V Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej Abstrakt   PDF
Marzena Błasiak-Tytuła
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold Abstrakt   PDF
Monika Bogacz, Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej Abstrakt   PDF
Mirosław Lakomy
 
Studia de Cultura 10(2) Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej Abstrakt   PDF
Paweł Graf
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Praca artystów w kulturze uczestnictwa Abstrakt   PDF
Katarzyna Kopeć
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. "Botoks" Abstrakt   PDF
Klaudia Cymanow-Sosin, Marcin Ciechanowski, Tomasz Podlewski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk Abstrakt   PDF
Marzanna Pogorzelska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa Abstrakt   PDF
Rafał Solewski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Problematyczne używanie internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci Abstrakt   PDF
Anita Gałuszka, Eryka Probierz
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF
Roman Solecki
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Projekt "Ersatz" Abstrakt   PDF
Sława Harasymowicz
 
Studia de Cultura II Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony Abstrakt   PDF
Magdalena Roszczynialska
 
Studia de Cultura 10(2) Projektanci mitów – kreacje Schulza, Rotha i Meyrinka Abstrakt   PDF
Monika Szyszka vel Syska
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Promuovere la motivazione nella classe multilivello: uso della canzone nell’unità stratificata e differenziata Abstrakt   PDF
Anna Zingaro
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Joanna Kisielowa, Marian Kisiel, Wojciech Ligęza, Rafał Solewski, Bolesław Faron, Bogusław Gryszkiewicz
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 3.12.2014 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Bolesław Faron, Wojciech Ligęza, Krystyna Latawiec, Bogusław Gryszkiewicz, Rafał Solewski
 
Studia de Cultura V Proza żołnierska I wojny światowej i jej «re-kreacje» w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza Abstrakt   PDF
Jacek Rozmus
 
Studia de Cultura I Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską Abstrakt   PDF
Wiktor Werner
 
Studia de Cultura 9(4) Przestrzeń danych: między projektowaniem informacji a manipulacją. Analiza specyfiki przekazów infograficznych na przykładzie portalu Visualizing Palestine Abstrakt   PDF
Anna Maj
 
Studia de Cultura III Przeszłość czarująca obrazem. Wykorzystanie fotografii w angielskiej edukacji historycznej Abstrakt   PDF
Adam Piwek
 
Studia de Cultura V Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych Abstrakt   PDF
Urszula Woźniak
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Psychologiczna praca z filmem "W głowie się nie mieści" ("Inside Out") Abstrakt   PDF
Michał Brol, Agnieszka Skorupa
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
201 - 225 z 359 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.