Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna:
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarze Redakcji:
Dr Jakub Kosek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
Dr hab., prof. UP Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
Dr hab., prof. UP Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska (sekretarz redakcji w latach 2010-2020)

Rada Naukowa:
Prof. mgr. Katarína Fichnová, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Prof. paed. dr. Bernard Garaj, C.Sc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Lietuvos mokslų akademija, Litwa
Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
Assoc. prof. dr. Irena Masojć, Vytauto Didžiojo universitetas, Litwa
Prof. Michelle Morkert, Ph.D., Dominican University, Stany Zjednoczone
Doc. paed. dr. Jana Raclavská, Ph.D., Ostravská univerzita, Czechy
Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Polska
Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska