Now us! Animations created by youth and their application in film education
PDF (English)

Słowa kluczowe

film education
animation workshops
films made by adolescents edukacja filmowa
warsztaty animacji
filmy tworzone przez młodzież

Jak cytować

Hofelmajer-Roś, A. (2023). Now us! Animations created by youth and their application in film education. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 43–60. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.4

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak pisać krytycznofilmowe narracje o filmach tworzonych przez młodzież podczas profesjonalnych warsztatów z animacji? Autorka wskazuje, że takie produkcje powinny być rozpatrywane w dwóch wymiarach: formalnym, który należy analizować pod kątem artystycznym i edukacyjnym, uwzględniającym również opis praktycznej realizacji danej produkcji. Inspirujące kierunki odpowiedzi na pytanie, z czego powinien się składać taki tekst, znajduje w pracach polskich, angielskich i francuskich badaczek i badaczy takich jak: Bogusław Skowronek, Eliot Eisner, Cary Bazalgette, Ian Wall, Alain Bergala, czy w materiałach na platformie Film Education: A User’s Guide. Na bazie analizy tych tekstów tworzy swój własny, dostępny dla edukatorek i edukatorów edukacji filmowej, autorski model edukacyjny, zawierający poszczególne etapy do indywidualnej pracy na zajęciach. Materiałem wyjściowym, do którego przykładała znalezione w teorii pojęcia czyni trzy filmy: Winda, Dziura i Reflection, nagrodzone na 10. Ogólnopolskim Festiwalu Animacji O!PLA w kategorii Licea plastyczne i Warsztaty animacji (15–19 lat).

https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.4
PDF (English)

Bibliografia

A Framework for Film Education. 2015. https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2018/11/Film-education-1.pdf (access: 1.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bazalgette Cary. 2007. Teachers & Media Professionals – An Equal Relationship?. https://filmeducationframework.eu/evaluation-and-impact/evaluating-projects (access: 26.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bergala Alain. 2022. https://filmeducationframework.eu/choosing-watching-and-talking/the-pedagogy (access: 9.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Budzik Justyna- Hanna. 2017. “Film Education in Cinemas – Determinants and Tendencies.” Panoptikum 25(18). 157–178.
Zobacz w Google Scholar

Cabała Agata, Michalska Katarzyna. 2019. “Pedagogika z kultury. Klasy aktywności twórczej jako laboratorium doświadczeń kulturowych.” Kultura Współczesna 2(105). 161–175. doi.org/10.26112/kw.2019.105.13.
Zobacz w Google Scholar

Chambers Jamie. 2019. “Exploring co- creation in practical film education from primary school to postgraduate study: Theoretical and auto-ethnographic perspectives upon teaching film practice.” Film Education Journal 2(1). https://www.doi.org/10.18546/FEJ.02.1.03.
Zobacz w Google Scholar

Dwyer A. Thomas, Critchfield D. Margot. 1972. “Film as an Instrument for Evaluation.” Educational Technology 12(5). 40–43. http://www.jstor.org/stable/44417855 (access: 2.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Eisner Elliot W. 2002. The arts and the creation of mind. New Haven, CT.
Zobacz w Google Scholar

Federkiewicz Joanna. (2022). (Nie)samotni. Polskaanimacja.pl. https://polskaanimacja.wordpress.com/jak-pisac-oanimacji/ (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Film Education: A User’s Guide. http://https://filmeducationframework.eu/evaluation-and-impact/evaluation-using-film (access: 1.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fronczkowska Barbara. 2019. Alfabetyzm filmowy. Raport Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Łódź. https://lodzcityoffilm.com/wp-content/uploads/2019/12/Alfabetyzm-filmowy.-Raport-NCKF-2.pdf (dostęp: 30.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Fudala Martyna. 2022. Piszę, co czuję. Polskaanimacja.pl. https://polskaanimacja.wordpress.com/jak-pisac-oanimacji/ (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Grawon-Jaksik Alicja, Materska-Samek Marta. 2016. Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia. Raport. https://nck.pl/en/badania/raporty/raport-czy-kinematografia-kreci-sie-wokol-dzieci-kondycja-kinematografii-dla-dzieci-# (access: 1.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Harrison Henry L., Hummell Laura J. 2010. “Incorporating Animation Concepts and Principles in stem Education.” Technology Teacher 8(69). 20–25. https://search-1ebscohost-1com-1ognznvzq00e0.han.bg.us.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=50253105&lang=en&site=eds- live (access: 19.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska Małgorzata. 2017. Cele edukacji filmowej w Polsce: konteksty instytucjonalne i tendencje rozwojowe. In: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Ciszewska Ewa, Konrad Klejsa (ed.). Łódź. 99–117.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak Piotr. 2022. Interview with Piotr Kaźmierczak conducted by Piotr Kardas. (2021). https://www.youtube.com/watch?v=k2VNNKqDqo&list=PLl3X6fhShYk9KBxudbvTzu4-tzNvL1Kd-&index=12 (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kosińska Marta, Skórzyńska Agata, Szykowna Sylwia, Walczyk Jakub. 2019. “Wstęp.” Kultura Współczesna 2(105). 10.
Zobacz w Google Scholar

Legnicka Akademia Filmowa Warsztaty Filmu Animowanego. https://lck.art.pl/index.php?glowna=impreza_szczegoly&numero_imprezy=19 (access: 20.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Majewska Emilia. 2022. Niecodzienna codzienność. Polskaanimacja.pl. https://polskaanimacja.wordpress.com/jak-pisac-oanimacji (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Mostowska Jadwiga. 2017. Praktyka edukacji filmowej w Polsce – uwarunkowania prawne i organizacyjne. In: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa (eds.). Łódź. 131–143.
Zobacz w Google Scholar

Munro Robert, Charles Jonathan. 2021. “Exploring the place of animation and the role of the classroom- based filmmaker within a wider field of Scottish moving image education.” Film Educational Journal 4(1). https://doi.org/10.14324/FEJ.04.1.06.
Zobacz w Google Scholar

Raport: Edukacja filmowa w polskiej szkole na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach „Filmoteki Szkolnej.” 2011. Warszawa. https://www.scdn.pl/images/stories/RAPORTY2011/16.pdf (access: 01.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Bogusław. 2017. Edukacja filmowa (i medialna). Ujęcie antropologiczno- pragmatystyczne. In: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa (eds.). Łódź. 11–21.
Zobacz w Google Scholar

Szoska Maria. 2019. Trudna obecność. Film w edukacji polonistycznej a interpretacja. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szuksztul Filip. 2022. Time to try your best life + Winda + Spot „Teraz my!.” https://www.youtube.com/watch?v=hMR4qKn2kMo&list=PLl3X6fhShYk9KBxudbvTzu4-tzNvL1Kd-&index=7 (access: 1.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wall Ian. 2008. Asking the Questions. http://www.thefilmspace.org/wp-content/uploads/2013/12/ASKING-THE-QUESTIONS.pdf (access: 10.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wolny Eryka. 2022. G(o)łąb, reflection, słodziak. https://www.youtube.com/watch?v=04clcad9I3k&list=PLl3X6fhShYk9KBxudbvTzu4-tzNvL1Kd-&index=10 (access: 30.06.20230).
Zobacz w Google Scholar

YouTube channel: Halo Echo. https://www.youtube.com/channel/UCSLMoFSJlTr2DXXKeEQbegg/videos (access: 13.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

YouTube channel: OKO KALEJDOSKOPU 2021 – nagrodzone filmy. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=rpVpk0OWoCQ&list=PLjl47bYR_bTfUTEYYbBkcrA4m8N4cVHEn (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

YouTube channel: O!PLA na żywo, ale w domu. 2021. https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3X6fhShYk9KBxudbvTzu4-tzNvL1Kd- (access: 16.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

YouTube channel: Polska Animacja Festiwal O!PLA. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=AM8LbeKhOrI&list=PLl3X6fhShYk9KBxudbvTzu4-tzNvL1Kd-&index=4 (access: 26.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

YouTube channel: Punto y Raya JUNIOR. 2019. https://www.youtube.com/watch?v=tDOeuwikTWg&list=PLpimwMg5G5jxyEJzLkKBJfLzqYLpEUUx- (access: 26.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Żebrowski Mateusz. 2017. “Educational Potential of Animated Films in Poland.” Panoptikum 25(18). 106–120.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.