Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

odbiorca medialny
prosument
lokalność
wirtualna wspólnota
mediatyzacja wojny media recipient
prosumer
local character
virtual community
mediatization of war

Jak cytować

Hajduk‑Nijakowska, J. (2023). Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 85–96. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.7

Abstrakt

Rozwój nowych mediów, a zwłaszcza internetu, doprowadził do poważnych jakościowych zmian w kulturze współczesnej, które inspirują twórczą aktywność odbiorców. Znacząca zmiana konwencji komunikacyjnej wymaga wyeksponowania nowej roli odbiorców rozproszonych w przestrzeni i uczestniczących w procesie współtworzenia lokalności oraz poczucia wirtualnej wspólnoty, a także ich twórczego wejścia w rolę prosumenta. Analiza tego procesu wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego, w jakim funkcjonują użytkownicy sieci, skierowania obserwacji kulturoznawcy w stronę serwisów społecznościowych, na których toczą się pełne emocji dyskusje o konkretnych wydarzeniach, wypracowujące ich „wiarygodne” wersje. W artykule omówiono to na przykładzie trwającego procesu mediatyzacji wojny w Ukrainie, gdzie smartfon w rękach ludzi stał się „narzędziem walki”.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.7
PDF

Bibliografia

„11. September: Dichtung und Wahrheit”. 2003. „Der Spiegel” 37. 58–74.
Zobacz w Google Scholar

Allan Stuart. 2008. Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Agata Sadza (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Appadurai Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Zbigniew Pucek (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Ewa Klekot (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burszta Wojciech. 2004. Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Castillón Juan Carlos. 2006. Panowie świata. Dzieje teorii spiskowych. Joanna Partyka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony. 2007. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Alina Szulżycka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goban‑ Klas Tomasz. 2022. „Smartfon na wojnie. Wojna na Ukrainie: medialne informacje, dezinformacje i dezorientacje”. Zdanie 2(193). 18–22.
Zobacz w Google Scholar

Górecki Daniel. 2022. „To wina ukraińskich żołnierzy‑mutantów. https://geekweek.interia.pl/militaria/news-rosja-to-wina-ukrainskich-zolnierzy-mutantow-maszyn-do-zabij,nId,6180556 (dostęp: 3.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Górska‑ Olesińka Monika. 2009. Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy. Opole.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk‑ Nijakowska Janina. 2010. „Indygenizacja treści współczesnych przekazów medialnych”. Studia de Cultura I. Agnieszka Ogonowska, Zbigniew Bauer, Bogusław Skowronek (red.). 112–120.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk‑ Nijakowska Janina. 2012. „Folklorystyczny nerw internetu. Wspólnotowa przestrzeń emocji i wyobrażeń”. Kultura Popularna 3(33). 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Howard Robert Glenn. 2008. „Electronic Hybridity: The Persistent Processes of the Vernacular Web”. Journal of American Folkloret 121(480). 192–218.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Feliciak (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kempny Marian. 2004. Lokalność dziś – co można i co warto badać?. W: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Joanna Kurczewska (red.) Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozik Ewa. 2021. „|Jak troszczyć się o życie? Antyszczepionkowe narracje spiskowe w czasie pandemii COVID-19”. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1(21). 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Majmurek Jakub. 2022, „Ta wojna toczy się też na opowieści. Na tym froncie Ukraina wygrywa”. Krytyka Polityczna, 2 marca.https://krytykapolityczna.pl/swiat/jakub-majmurek-ukraina-wygrywa-wojne-narracyjna/ (dostęp: 4.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Makowski Marcin. 2022. Rosja i Ukraina na froncie TikToka. Wojna widziana ze smartfona. https://wydarzenia.interia.pl/raport-ukraina-rosja/news-rosja-i-ukraina-na-froncie-tiktoka-wojna-widziana-ze-smartfo,nId,5836557 [dostęp: 27.03.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ong Walter J. 1992. Oralność i piśmienność: Słowo poddane technologii. Józef Topola (przeł.). Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Panczová Zuzana. 2005. „Konšpiračné teórie na stránkach internetu” Slovenský Národopis 53(2). 152–171.
Zobacz w Google Scholar

Polaczek‑ Bigaj Marta. 2017. „Rola odbiorcy we współczesnym przekazie medialnym”. Państwo i Społeczeństwo 3. 191–202.
Zobacz w Google Scholar

Siuda Piotr. 2012. Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokala Witold.2022. „Bez oznaczeń, dystynkcji i nazwiska. Rosyjskie zielone ludziki na Ukrainie”. Dziennik Gazeta Prawna. https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuły/596967,zielone‑ludziki-donbas-rosja-jrym.html (dostęp: 3.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sulima Roch. 2003. Znikająca codzienność. W: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku. Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Szymaniak Marek. 2022. Wojna w Ukrainie. „Prawie każdy obywatel ma smartfon, ale nie wie, jak odróżnić prawdę od kłamstwa” [rozmowa z prof. Janem Krefte]. https://spidersweb.pl/plus/2022/02/ukraina-wojna-dezinformacja-rocja-facebook-fakenews (dostęp: 27.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Thompson John B. 2001. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Izabela Mielnik (przeł.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin. 1997. Trzecia fala. Ewa Woydyłło (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wellman Barry, Hogan Bernie. 2005. „Internet w życiu codziennym”. Mirosław Filiciak (przeł.). Kultura Popularna 2. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

Zwiefka‑ Chwałek Agnieszka. 2009. Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.