Inscenizacje intermedialności w filmie "Tlen" Iwana Wyrypajewa
PDF

Słowa kluczowe

dekalog
intermedialność
intertekstualność
ikonizacja pisma
mise-en-page
mise-en-scène
wideoklip
rap
Ten Commandments
intermediality
intertextuality
iconisation of writing
videoclip

Jak cytować

Skowronek, B., & Paździo, J. (2013). Inscenizacje intermedialności w filmie "Tlen" Iwana Wyrypajewa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 128–135. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1476

Abstrakt

Representations of intermediality in Ivan Vyrypaev’s "Oxygen"

Intermediality of the cinema has been discussed many times, and what is especially indicated is a specific “imprint” that was left on film by the theatre. Similarities between a movie and a performance are described well by the mise-en-scene category (placing on the stage). By replacing the analogue picture with the digital one, the mise-en-page category becomes more familiar to today’s mechanisms of creating film. Intermediality of modern film should be seen as a peculiar realization of common points of arts and media. In Ivan Vyrypaev’s Oxygen, functioning of these intermedialities is based on mutual circulations of different means of expression, both theatrical and cinematographical. Vyrypaev based his film’s construction on a convention of recording a CD, consistently using poetics of a postmodern videoclip.

PDF

Bibliografia

Bonitzer P. (1997), Powierzchnia wideo, tłum. I. Ostaszewska, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 309–312.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecki K. (2008), Estetyka intermedialności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski F. (red.) (1998), Estetyka sensu largo, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Flusser V. (1994), Ku uniwersum obrazów technicznych, tłum. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Grochowska M. (2010), Melodramat, tragedia nieobecna, „Kino”, nr 2, s. 22–23.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (1998a), Estetyczne dylematy intermedialności – w kręgu filmu, [w]: Estetyka sensu largo, red. F. Chmielowski, Kraków, s. 105–111.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (1998b), Interfejsy widzialności, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok, s. 177–189.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (2004), Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.) (1998), Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.) (2005), Język @ multimedia, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński R.W. 2002, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kłys T. (1999), Film fikcji i jego dominanty, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzemień-Ojak S. i in. (red.) (1997), Kultura i sztuka u progu XXI wieku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M. (2000), Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2004), Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2006), Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność. Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich, liternetowych, „Przegląd Humanistyczny” , z. 2, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer (1997), wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Peszkowska A. (2010), Tlen, „Kino”, nr 2, s. 81.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska A. (2010), Teledysk moralnego niepokoju, „Tygodnik Powszechny”, nr 7, s. 33.
Zobacz w Google Scholar

Pluta-Kiziak I. (2002), Heretycy na scenie. Ekrany w teatrze nowych technologii, [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków, s. 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych (1994), wybór, wprow. i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sandbothe M. (2001), Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków, s. 205–231.
Zobacz w Google Scholar

Sitarski P. (2005), MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina, [w:] Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław, s. 154–161.
Zobacz w Google Scholar

Stawowczyk E. (1997), Obraz w epoce systemów cybernetycznych, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak i in., Białystok, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów (2001), wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002), red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoszewska K. (1998), Prefiksy w roli wyznaczników współczesności, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok, s. 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.