Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych
PDF

Słowa kluczowe

paraspołeczna interakcja
koncept przemieszczania się w rzeczywistość narracyjną
ocena poznawcza
psychologia pozytywna
regulacja nastroju
teoria przepływu
samoocena
parasocial interaction
transportation into narrative worlds
appreciation
positive

Jak cytować

Woźniak, U. (2014). Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 189–202. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1482

Abstrakt

Instant gratification in entertainment from the perspective of cognitive and emotional processes

The article examines some issues of psychological determinants in the context of potential gratification arising from the customer’s involvement in the reality mediated by the media. Using the construct of cognitive assessment outlines the individual’s process of construction of knowledge about both themselves and the surrounding reality. The theoretical solutions of psychology of emotion and motivation mentioned in the article are an attempt to describe and partially explain the psycho-social functioning of man in the world of media.

PDF

Bibliografia

Antonovsky A. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Anthem E. (2011), Jak ja się cieszę twoim nieszczęściem, tłum. A. Chrzanowska, „Charaktery”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia Społeczna. Serce i Umysł, tłum. M. Kowalczyk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. M. Wajda-Kacmajor, Taszów.
Zobacz w Google Scholar

Cwalina W. (1999), Interakcje społeczne między widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Dobroczyński B. (2004), III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D. (2000), Psychologia wpływu społecznego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Drabik B. (2007), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Francuz P. (1999), Recepcja telewizji w świetle wyników ankietowych badań opinii publicznej oraz psychologicznych eksperymentów naturalnych, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gosline A. (2011), Kwintesencja nudy, „Charaktery”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Greenwood D. (2008), Television as escape from self: Psychological predictors of media involvement, “Personality and Individual Differences”, Vol. 44.
Zobacz w Google Scholar

Grenwood D.N., Long C.R. (2009), Mood specific media use and emotion regulation: Patterns and individual differences, “Personality and Individual Differences”, www.elsevier.com.locate/paid
Zobacz w Google Scholar

Klimmt Ch. (2011), Media Psychology and Complex Modes of Entertainment Experiences, “Journal of Media Psychology”, Vol. 23 (1).
Zobacz w Google Scholar

Myers D.G. (2003), Psychologia społeczna, tłum. A. Bezwińska-Walerjan, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2007), Między reprezentacją a symulacją, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.