Wulgarny internauta, czyli kilka słów o zgorszeniu w sieci
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja społeczna i medialna
komunikacja w Internecie
język sieciowy
wulgaryzacja
media
social communication
communication on the Internet
Internet language
vulgarization

Jak cytować

Kuruc, M. (2014). Wulgarny internauta, czyli kilka słów o zgorszeniu w sieci. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 132–147. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1550

Abstrakt

Vulgar surfer or a few words about the network profanity

There has been a common belief that an Internet language is full of vulgarism. The level of interpersonal culture in communication has been lowering, especially in functional aspect of language. Moreover, vulgarization of speech is getting forward, which is being noticed in many different communicational situations in the global network. In the Internet, vulgarisms usually appear in different than traditional meanings and they also play different functions. They can be written with the use of symbols available on a keyboard, euphemism or graphical elements. Acronyms and emoticons are also elements of language that are part of the web communication. It is also noticeable that the range of occurrence of vulgar words is getting wider and the feeling of vulgarity is getting weaker and weaker. In certain circles of users there can be seen even desemantization of vulgarisms that are used as interlude or substitute for many more semantically rich precise words. There has been popularization of colloquial elements leading to neutralization of expressivisms and replacing them with vulgarisms that are used to express mostly negative, angry and aggressive feelings. The analysis of the forms mentioned above underlines present deliberation.

PDF

Bibliografia

Becela J., Gruszczyński W., Polszczyzna na czatach, „Studia Medioznawcze” 2003, z. 3 (13).
Zobacz w Google Scholar

Biernacka-Ligęza I., Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Bugajski M., Komunikowanie i komunikowanie się w mediach, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B., Przybylska R., Sikora K., Język na co dzień w: Polszczyzna 2000, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak M., Wulgaryzmy w życiu codziennym. Komunikat z badań 2007, www.cbos.pl
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa A., Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa A., Polaryzacja opinii o wulgaryzmach współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 2006, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J., Język bez etykiety, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J., O wulgaryzmach w świadomości językowej młodzieży, „Poradnik Językowy” 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J., Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia. Seria „Język a komunikacja” 1, red. G. Szpila, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kultura języka dziś, red. W. Pisarek, H. Zgółkowa, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego, „Annales UMCS” 2000, sectio FF.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K., Wulgaryzacja języka w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A., Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar M., Rozważania na temat komunikacji internetowej, w: Teksty kultury – oblicza komunikacji w XXI wieku, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Śledź A., Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza składniowa i semantyczna pewnych użyć słów uważanych za wulgarne, „Poradnik Językowy” 2003, z. 9.
Zobacz w Google Scholar

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wciórka B., Wulgaryzmy w codziennym języku Polaków. Komunikat z badań 2001, www.cbos.pl
Zobacz w Google Scholar

Strony internetowe
Zobacz w Google Scholar

http://www.poprostuja.jor.pl/ [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://fragarena.pl/user/131-webcoastcaster/ [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://www.pudelek.pl/artykul/6777/doda_kurwa_odetne_ci_kutasa_kurwa_ta_yyy_zyletka [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://cybergadanie.wordpress.com/ [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://www.fejsik.pl/Chamstwo-szerzy-sie-na-Facebooku-a1672 [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://polskidlapolakow.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?325637 [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://polskidlapolakow.blox.pl/2007/02/Co-jest-wulgaryzmem.html [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://merkuriusz.id.uw.edu.pl/numer_5/swiat_mediow/Strefa+(ni)e-kulturalna,107.html [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://www.milionporad.pl/porady/komputery_i_internet/643/Co_oznacza_xd_wtf_lol_rotfl_asap_fyi_afaik_i_inne_skroty [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

http://www.spp.za.pl/ [05.12.2011]
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.