Od Redaktorów
PDF

Słowa kluczowe

fotografia

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Od Redaktorów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 3, 3–4. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1555

Abstrakt

Kolejny numer „Studia de Cultura” stanowiącyi drugą część całości poświęconej fotografii. Wszystkie artykuły - zeszytu obecnego oraz wcześniejszego - zostały pogrupowane w osiem działów, oddających wybrane, ale i kluczowe aspekty teoretyczne oraz badawcze związane z tą problematyką.

PDF

Downloads

Download data is not yet available.