Fotografia w regionalnej edukacji polonistycznej. Przypadek szczególny: Nowa Huta
PDF

Słowa kluczowe

fotografia
regionalizm
tożsamość
mała ojczyzna
Nowa Huta
photography
regionalism
identity
homeland

Jak cytować

Sienko, M. (2014). Fotografia w regionalnej edukacji polonistycznej. Przypadek szczególny: Nowa Huta. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 3, 56–65. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1560

Abstrakt

Photography in regional education in Polish studies. A special case: Nowa Huta

The article reflects on the possibilities of using photography in the contemporary regional education. Using the example of the rich iconography of Nowa Huta, the ways of presenting it in the district’s public sphere (museums, galleries, clubs), as well as using it in the local socio-cultural events, the article discusses various forms of searching for and expressing the phenomenon of this district, its complex history, and the individual and collective identity of the inhabitants through photography. Didactic inspirations derived from the cultural practices enable widening the scope of the young people’s participation in Nowa Huta’s cultural life. They also make us realize the need for greater systemic development of students’ cultural competencies in terms of reading and interpreting photography, as well as the need to shape their creative subjectivity.

PDF

Bibliografia

Dyduch B. (2007), Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch B., Jędrychowska M., Kłakówna Z.A., Mrazek H., Steczko I. (1994), To lubię! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV. Książka nauczyciela, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin.
Zobacz w Google Scholar

Stanek Ł. (2007), Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcja przestrzeni w Nowej Hucie, w: M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch. (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński [i in.], oprac. nauk. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.