Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Sherman
PDF

Słowa kluczowe

Cindy Sherman
Eros
Thanatos
teoria fotografii
fotografia amerykańska XX wieku
tożsamość
kultura popularna
photography theory
20th century American photography
identity
popular culture

Jak cytować

Siuta, J. (2014). Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Sherman. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 3, 93–102. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1564

Abstrakt

Erotical-thanatical stories: Cindy Sherman’s photography

The text covers the coexistence of libido and the death drive in Cindy Sherman’s art. Her photographs show morphing, repulsive bodies. Photography as such is characterised by the two above-mentioned opposite drives: it is a fetish and a trace of the past. The connection between Eros and Thanatos becomes closer in Cindy Sherman’s art.

PDF

Bibliografia

Bachtin M. (1975), Twórczość Franciszka Rebelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bataille G. (2007), Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R. (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2010), Między chwilą o pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2007), Tożsamość, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bronfen E. (1995), The Other Self of Imagination: Cindy Sherman’s Hysterical Performance, w: C. Sherman C. Cindy Sherman: Photographic Work 1975–1999, red. Z.F. i M. Schwander, Munich.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc T. (2005), Odrzucony język fotografii mortualnej, w: T. Ferenc i K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M. (2005), Kultury kultury popularnej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mulvey L. (2006), Cosmetics and Abjection: Cindy Sherman 1977–87, w: J. Burton (red.), Cindy Sherman, Cambridge, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Olechnicki K. (2005), Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, w: T. Ferenc i K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pontremoli E. (2006), Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, przeł. M.L. Kalinowski, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S. 1986, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Silverman K. (2006), How to face the gaze, w: J. Burton (red.), Cindy Sherman, Cambridge, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.