Fotoamator: Piotr Śpiewla (1905–1978)
PDF

Słowa kluczowe

Piotr Śpiewla
historyk-amator
fotografia prywatna
fotomontaż
amateur historian
private photography
photomontage

Jak cytować

Zborowska, N. (2014). Fotoamator: Piotr Śpiewla (1905–1978). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 3, 112–126. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1566

Abstrakt

Photo amateur: Piotr Śpiewla (1905-1978)

The article presents a photographer from the Polish village Zembrzyce, Piotr Śpiewla, who started his adventure with photography in the 1920s. Trying to rediscover his story, the author confronts his image presented in recently published books with the memories he left in peoples’ minds and the image on photographs. The article presents his local social activity, and shows the surprising place he has gained in the history of his village.

PDF

Bibliografia

Płażewski I., (1982), Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Proszowski G., Kubica M., Banaś R., (2004), Sucha i okolice Babiej Góry na dawnych pocztówkach i fotografiach, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., (1986), O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojtanek T., (2009), Monografia Zembrzyc i Marcówki, Tomice.
Zobacz w Google Scholar

Wszystkie zdrady biografa (z Janet Malcolm rozmawia Daphne Beal) (2010), „Magazyn Literacki. Książki w Tygodniku” nr 17 (25 kwietnia 2010 r.), s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.