Od Redaktorów
PDF

Jak cytować

Ogonowska, A. (2014). Od Redaktorów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 2, 3–5. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1567

Abstrakt

Numer ten, jak również następny, w całości poświęcone zostaną fotografii. Artykuły zostały pogrupowane w osiem działów, oddających wybrane, ale i kluczowe aspekty teoretyczne oraz badawcze związane z tą problematyką. W niniejszym zeszycie zaprezentowane zostaną cztery działy (pozostałe opublikujemy w numerze następnym).
PDF

Downloads

Download data is not yet available.