Wstęp
PDF

Jak cytować

Ogonowska, A., Bauer, Z. (1952–2014), & Skowronek, B. (2014). Wstęp. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 3–6. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1582

Abstrakt

Prezentowane w publikacji zagadnienia tworzą grupy problemowe dotyczące filmu, mediów elektronicznych, nowych mediów oraz tzw. zjawisk okołomedialnych.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.