Web 2.0: między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka
PDF

Słowa kluczowe

web 2.0
social media
prosumption
wikinomia
Facebook

Jak cytować

NacherA. (2014). Web 2.0: między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 7-19. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1583

Abstrakt

Web 2.0: between wikinomia and counterculture: Facebook

The article elaborates on discursive and commercial strategies of Facebook, aimed at incorporating any criticisms and discontent from its users within discussion groups formed at Facebook itself. Two major campaigns to overthrow and reject changes put forward by the service's management have been presented as micro case studies; the campaigns resulted in implementing the Facebook Statement of Rights and Responsibilities, a quasi-democratic set of rules worked out with the users over a few weeks when voting procedures were introduced to accept the rules. Such a strategy – along with an open API policy and drawing a number of small companies specializing in providing Facebook-related applications and games – can be one of the sources of Facebook's global success. Comparison is drawn with Polish social networking site, Nasza-klasa (currently nk.pl), which communicates with its users in a much more one-direction, top-bottom way. Such strategy is clearly designed rather to overcome criticism from the users than to accommodate it (to boost emotional investments from them). The bottom line, though, is the fact that Facebook, as a social networking site capitalizing on the circulation of data generated by its users, advantages from any heated discussion among them, as long as it is kept within borders of Facebook and held under its logo.

PDF

Bibliografia

Aarseth E. (1997), Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore–London: John Hopkins University Press.

Arango T., Stelter B. (2009), „Losing Popularity Contest, MySpace Tries a Makeover”, „New York Times”, 3.05.wersja online: http://www.nytimes.com/2009/05/04/technology/companies/04myspace.html [15.09.2009].

Applebome P. (2004), „On Campus, Hanging Out by Logging In”, New York Times 1.12.2004, wersja online: http://www.nytimes.com/2004/12/01/nyregion/01towns.html?scp=2&sq=Facebook&st=nyt [10.08.2009].

Dijk van I. (2009), „Users Like You? Theorizing Agency in User-generated Content”, „Media, Culture&Society” 31.

Domaszewicz Z. (2006), „Web 2.0 to rewolucja w Internecie?”, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,68367,3196659.html [20.10.2008].

Galloway A. (2004), Protocol. How Control Exists After Decentralization, Cambridge: MIT Press.

Galloway A., Thacker E. (2007), The Exploit. A Theory of Networks, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lenhart A. (2009), „Adults and Social Network Websites”, Pew Internet & American Life Project, wersja online: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Adults-and-Social-Network-Websites.aspx [18.10.2009].

Manovich L. (2008), Software Takes Command, wersja elektroniczna z 20.11.2008, http://www.softwarestudies.com.softbook [2.12.2008].

Miller C.C. (2009), „Who’s Driving Twitter Popularity? Not Tweens”, New York Times, 25.08.2009, wersja online: http://www.nytimes.com/2009/08/26/technology/internet/26twitter.html?_r=1&th&emc=th [5.09.2009].

Nacher A. (2009), „Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji”, „Kultura Współczesna” 3(61).

Parr B. (2009), „The Facebook Democracy: How It Will Affect You?”, „Mashable – The Social Media Guide”, 24. kwietnia 2009, http://mashable.com/2009/04/05/facebook-democracy/ [8.09.2009].

Schäfer M.T. (2008), Bastard Culture! User Participation and the Extension of Culture. rozprawa doktorska, publikacja elektroniczna http://www.mtschaefer.net/entry/defending-mybastard-culture/ [23.11.2008].

Siklos R. (2006), „Virtual World but Real Money”, „New York Times”, 19.10.2006, wersja online: http://www.nytimes.com/2006/10/19/technology/19virtual.html?pagewanted=1&_r=1&sq=Linden%20Lab&st=Search&scp=13 [10.09.2009].

Tapscot D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zuckerberg M. (2006), „An Open Letter from Mark Zuckerberg”, http://blog.facebook.com/blog.php?post=2208562130 [10.09.2009].

Zuckerberg M. (2009), „On Facebook, People Own and Control Their Information” http://blog.facebook.com/blog.php?post=54434097130 [12.09.2009].

Zuckerberg M. (2009b), „Governing the Facebook Service in an Open and Transparent Way” http://blog.facebook.com/blog.php?post=56566967130 [12.09.2009].

Facebook Principles: http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf#/principles.php [5.09.2009].

Facebook Statement of Rights and Responsabilities: http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf#/principles.php [5.09.2009].

Archiwum listy mailingowej Association of Internet Researchers, http://listserv.aoir.org/pipermail/air-l-aoir.org/

Facebook, 2009

Facebook, 2009c http://www.facebook.com/group.php?gid=2208601394

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.