Internet – medium czy świat?
PDF

Słowa kluczowe

Internet
medium
database
mobility
communication

Jak cytować

Bauer, Z. (1952–2014). (2014). Internet – medium czy świat?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 20–32. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1584

Abstrakt

Internet – a medium or a universe?

Directions of development of modern telematic technologies (computer mediated communication, mobile telephone communication) change the human communication environment to such an extent that people treat these technologies as – in some way – an ”organic”, natural equipment of a human being. The Web, especially in its mobile version, has no longer any essential barriers. This has consequences in the way of treatment of a communication act with another person (or a group): the sense of limits and barriers, which accompanied the communication via the traditional media, disappears gradually. This article is an attempt to conceptualize this new experience, crucial in developing the anthropology of the Internet, which thus ceases to be the ”medium” and – according to the ideas of Marshall McLuhan – turns out to be an extension of the human senses.

PDF

Bibliografia

Agamben G. (2006), Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Casetti F., Odin R. (1994), Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Castells M. (2007), Społeczeństwo Sieci, przeł. M. Marody i in., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski G. (2008), Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hafner K. (2009), Texting May Be Taking a Toll, „New York Times”, 26.05.
Zobacz w Google Scholar

Keen A. (2007), Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek K. (2009), Zdekodowane kody, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, pod red. A. Maj i M. Derdy-Nowakowskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Miczka T. (2002), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Palfrey J. (2008), Gasser U., Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, New York.
Zobacz w Google Scholar

Renzi A. (2008), The Space of Tactical Media, [w:] M. Boler (ed.), Digital Media and Democracy. Tactics in Hard Times, Cambridge–London.
Zobacz w Google Scholar

Rose M. (1993), Parody: Ancient, Modern and Post-modern, New York.
Zobacz w Google Scholar

Turner V.W. (2006), Liminalność i communitas, przeł. E. Dżurak, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. M. Kempnego i E. Nowickiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler-Janiszewska A. (2006), Progi i granice doświadczenia (w) współczesności, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza i A. Zeidler-Janiszewskiej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Žižek S. (2001), Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.