Tożsamość a współczesne media
PDF

Słowa kluczowe

media
philosophy
anthropology of culture
sociology

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2014). Tożsamość a współczesne media. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 90–101. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1590

Abstrakt

Identity and the contemporary media

In the article "Identity and the contemporary media" the author reflects on the subject of influence of new technologies on the contemporary man’s spiritual life. She discusses the issue of creation of an individual identity in the context determined by cultural anthropology, sociology and philosophy. The author asks about the possibilities and ways of identity creation in the conditions of fluidity, variability and instability of the world. Looking for elements which can be recognized as constant in the identity subject, she introduces constitutive features of a discursive (by A. Giddens) and deictic (by modifying Lacan’s theory) subject.

PDF

Bibliografia

Baudelaire Ch. (1998), Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2001), Tożsamość – jaka była, jest i po co?, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin W. (1999), Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chateau D. (1997), Efekt zappingu, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Deleuze G., Guattari F. (1988), Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” nr 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hayles N.K. (1999), How We Became Posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature and informatics, The University of Chicago Press, Chicago-London.
Zobacz w Google Scholar

Heim M. (1998), Virtual realism, Oxford University Press, Nowy York-Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A. (2000), Tożsamość na sprzedaż, [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kroker A., Weinstein M.A. (1994), Data Trash. Teh Teory of the virtual Class, New World Perspectives, Montreal, www. ctheory.
Zobacz w Google Scholar

Kubiński G. (2008), Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lacan J. (1981), The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, W.W. Norton&Co., New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Levy P. (1997), Collective Inteligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Lifton R.J. (1993), The Potean Self, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Paetzold H. (1999), Miasto jak labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sarup M. (1996), Identity, Culture and the Postmodern World, University of Georgia Press, Athens.
Zobacz w Google Scholar

Siwak W. (1998), Hipertekstualna podróż przez wirtualne światy, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Turkle S. (1997), Life on the screen. Identity in the Age of the Internet, Touchstone, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoszewska K. 2008, Wariacje na postmodernizm, wyd. 2, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.