Poezja w ekologii mediów (na przykładzie hybrydycznego projektu "V")
PDF

Słowa kluczowe

electronic literature
digital poetry
cyberdiscursivity
hybridity

Jak cytować

Górska-Olesińska, M. (2014). Poezja w ekologii mediów (na przykładzie hybrydycznego projektu "V"). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 102–111. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1591

Abstrakt

Poetry in the ecology of the media: the hybrid project V

Contemporary culture, shaped by electronic media, is described in the context of the category of hybridity. Such hybridity is manifested in the coexistence and mutual conditioning of the traditional forms of literacy based on print as well as texts produced in an electronic environment. This article discusses V, a multimedia poetry project by Stephanie Strickland, in which print and electronic textuality are purposefully brought together, placing the recipient’s experience in the inter-spaces (in-between) which are thus opened. Issues relating to the materiality of media technologies used by the authors of experimental poetry as well as the question of combining the bodily perception with the architecture of electronic text are particularly important to the matters discussed in the article.

PDF

Bibliografia

Garnier P. (2006), Stanowisko nr 1 ruchu międzynarodowego, przeł. J.M. Kłoczowski, „Literatura na Świecie” nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Hayles K.N. (2006), The Time of Digital Poetry.From Object to Event, [in:] New Media Poetics. Contexts, Technotexts and Theories, (eds.) A. Morris, T. Swiss, Cambridge, Mass. : London, England.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P. (2005), Nicość i czcionka. Wprowadzenie do lektury „Rzutu kośćmi” Stéphane Mallarmé, [w:] S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mon F. (2006), Dwa teksty o tekstach, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Morris A. (2006), New Media Poetics. As We MayThink/How to Write, [in:] New Media Poetics. Contexts, Technotexts and Theories, (eds.) A. Morris, T. Swiss, Cambridge, Mass. : London, England.
Zobacz w Google Scholar

Ross Ch. (2007), Hybrydyczność sztuki nowych mediów: sztuka, nauka o emocjach i rzeczywistość rozszerzona jako naczynia (nie)połączone, przeł. U. Śniegowska, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Strickland S. (2007), Quantum Poetics: Six Thoughts, [in:] Media Poetry. An International Anthology, ed. E. Kac, Bristol: Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Strickland S., Lawson C. (2003), Making the Vniverse, http://www.cynthialawson.com/vniverse/essay/index.html
Zobacz w Google Scholar

Strickland S., Lawson C. (2006), Vniverse, [in:] New Media Poetics. Contexts, Technotexts and Theories, (eds.) A. Morris, T. Swiss, Cambridge, Mass. : London, England.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.