O kłopotach edukacji teatralnej w dobie wszechobecnej (po)nowoczesności i nieobecnej tradycji
PDF

Słowa kluczowe

wirtualizacja
teatralność
performatywność
remiks
tradycja
ponowoczesność
program kształcenia
rozumienie
wartościowanie
virtualization
theatricalness
performactivity
tradition
remix
postmodernism
curriculum
understanding
valuation

Jak cytować

ŁubieniewskaE. (2015). O kłopotach edukacji teatralnej w dobie wszechobecnej (po)nowoczesności i nieobecnej tradycji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 120-126. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2301

Abstrakt

On the troubles of theatric education in the age of omnipresent (post)modernism and nonexistent tradition

The reception of theatric plays by the young viewer (an example of which can be found in the discussion after the student's premiere of Acropolis directed by Łukasz Twardowski) reveals the need to expand the theatric education with the elements of the post-war tradition of the Polish scene. The example of the cultural gap in this regard can be heard in e.g. the voices of young critics on the re-mix on Lidia Zamkow, which show the lack of knowledge on the meaning of the cultural phenomenon, which was the theatre of that director. Implementing the subject, the main aim of which would be to familiarize the students with great personas of the theatre of the last five decades into the cultural studies curriculum seems absolutely necessary if one wants to raise an aware member of the culture – also the post-modernist one.

PDF

Bibliografia

Jabrzyk J. (2011), Teatr im. W. Horzycy, scena na zapleczu, A. Mickiewicz, Dziady. Transformacje, reż.: J. Jabrzyk, adaptacja i dramaturgia: J. Roszkowski, scen.: J. Elminowska. Aktorzy: J. Felczykowski, R. Garncarek, Ł. Ignasiński, T. Mycan, P. Tchórzelski. Premiera: 10 października 2011 roku.

Keil M. (2013), Re//miks: Lidia Zamkow, reż. Weronika Szczawińska, dwutygodnik.com /teatr 2013, nr 121.

Konfrontacje.pl (2012), http://18.konfrontacje.pl/komuna-warszawa-remiksy/.

Szczawińska W., (2012a), re//miks: Lidia Zamkow 2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem, reż. W. Szczawińska, tekst, dramaturgia: A. Jakimiak, wykład, konsultacja naukowa: dr A. Adamiecka-Sitek, aktorzy: Natasza Aleksandrowitch, Piotr Wawer jr, Warszawa, sala Komuny, premiera: 8/9 września 2012.

Szczawińska W. (2012b), http://ck.lublin.pl/pl/wydarzenia/remix-weronika-szczawinska-lidia-zamkow-2-albo-3-rzeczy-ktore-o-niej-wiem/.

Szczawińska W. (2012c), http://komuna.warszawa.pl/2012/08/20/weronika-szczawinska-re-mix-lidia-zamkow/.

Twarkowski Ł. (2013), Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie: Akropolis wg S. Wyspiańskiego, reż. Ł. Twarkowski, dramaturgia: A. Herbut, scen. P. Choromański, kostiumy: M. Stoces, J. Porańska, muz. B. Misala, śwatło: B. Nalazek, wideo: K., J. Lech, insp. Z.S. Kaleta, sufler: M. Baster-Górecka, aktorzy: I. Budner, M. Gałkowska, M. Hajewska-Krzysztofik, M. Ojrzyńska, M. Zawadzka, B. Brzyski, Z.W. Kaleta, P. Kruszelnicki, Z. Ruciński. Premiera 30 listopada 2013.

Zadara M. (2009), Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, Kupiec Mikołaja Reja, reż. M. Zadara, współpraca: P. Sztarbowski, aktorzy: Z. Józefczak, K. Zarzecki premiera 8 maja 2009.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.