Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny”
PDF

Słowa kluczowe

Jerzy Harasymowicz

Jak cytować

Stoch, M. (2015). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 224–231. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2308

Abstrakt

International Science Conference report: “Jerzy Harasymowicz – a poet of Krakow, Bieszczady and Sądecczyzna”

„Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny” - konferencja zorganizowana została w dniach 18–19 października 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, z inicjatywy Centralnego Ośrodka Turystyki Gór.

PDF

Bibliografia

Baranowska-Wróblewska (1971), Nota biograficzna, [w:] J. Harasymowicz, Poezje wybrane, Warszawa, s. 133–144.
Zobacz w Google Scholar

Bichta A. (1996), Recenzja tomu Samotny jastrząb, „Twórczość”, nr 3, s. 104–106.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J. (1957), Dwa rodzaje dziwności, „Przegląd Kulturalny”, nr 23, przedruk: Tegoż, Zmiana warty, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Borzęcki J.A. [Adam] (1984), Recenzja tomu Cała góra barwinków, „Tygodnik Kulturalny”, nr 26, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Braidotti R. (2009), Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojnowski Z. (1984), Recenzje, „Życie Literackie”, nr 26, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski B. (1958), Mózg i móżdżek, czyli o próbie kreowania piątego wieszcza, „Życie Literackie”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj-Kozakow E. (1992), „I wszystko powiedział za nich Eros...”, [w:] J. Harasymowicz, Erotyki, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Friedlówna T. (1989), O właściwościach językowo-stylistycznych „łemkowskich” wierszy Jerzego Harasymowicza, [w:] Chrześcijański Wschód a kultura polska, red. R. Łużne, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M. (1958), Awangarda i mity romantyczne, „Życie Literackie”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Grochowiak S. (1965), Mała burza wiosenna, „Kultura”, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski A. (1988), Książę z Kraju Łagodności. O twórczości Jerzego Harasymowicza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kajtoch J. (1958), Zamiast wstępu, „Zebra”, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski K. (1999), Kartusz z Harasymowiczem, „Tygodnik Powszechny”, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J. (1974), Tropem Harasymowicza, [w:] Tegoż, Republika mieszkańców, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Melkowski S. (1980), Harasymowicz albo poeta jako człowiek pierwotny, [w:] Tegoż, Rówieśnicy i bracia starsi, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stanuch S. (1992), Nota biograficzna, [w:] J. Harasymowicz, Erotyki, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt A. (1957), Pisk z pieluszek, „Nowe Sygnały”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz M. (1999), Zmarł Jerzy Harasymowicz, „Fraza”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

W.M. [Maciąg Włodzimierz] (1958), Dokąd, młoda poezjo?, „Życie Literackie”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Wiech A. (1982), Inspiracje folklorystyczne w poezji Jerzego Harasymowicza, „Słupskie Prace Humanistyczne”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyka K. (1957), Urzeczony, „Ziemia i Morze”, nr 16, przedruk: Tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959 [i wydania kolejne].
Zobacz w Google Scholar

Wyka K. (1958), Ponowny debiut, „Twórczość”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wyka K. (1972), O poezji Jerzego Harasymowicza, [w:] J. Harasymowicz, Zielnik: czyli wiersze dla wszystkich. Pascha Chrystusa: poemat wielkanocny, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H. (1999), Władca Łagodności, „Wprost”, nr 36, s. 95.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.