Mieszkanie poetyckie – koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Wołkowski
design
wzornictwo przemysłowe
Olkusz
konstrukcje rytmiczne
konstrukcje harmoniczne
mieszkanie poetyckie
treść i forma dzieła sztuki
edukacja artystyczna
architektura wnętrz
industrial design
rhythmic structur

Jak cytować

WywiołA. (2015). Mieszkanie poetyckie – koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 31-43. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2772

Abstrakt

Koncepcja sztuki Władysława Wołkowskiego opierała się w znacznej mierze na mieszkaniu
poetyckim. Artysta postulował zaadaptowanie przyrody na grunt mieszkania, przełożenie jej
języka na wnętrze. Antropocentryczna postawa artysty znajdowała wyraz w każdym, nawet
najmniejszym projekcie. Meble i elementy dekoracyjne miały służyć człowiekowi możliwie
jak najlepiej – zarówno przez swe wartości funkcjonalne, jak i walory wizualno-symboliczno-
-duchowe. Dzieło sztuki, oprócz piękna i użyteczności, musi posiadać ślady epoki, w której powstało i musi być podbudowane narodową tożsamością twórcy, która w tym wypadku przejawia się za sprawą historii, literatury wieszczów narodowych, legend i baśni. Sztuka, zdaniem artysty, powinna dążyć do zjednoczenia świata zewnętrznego człowieka z jego wewnętrznym stanem, przy założeniu, że może na ten stan wpływać. Wołkowski tworzył z materiałów modularnych, zgodnie z autorską koncepcją konstrukcji rytmicznych i harmonicznych. Harmonijne scalenie jednostki ze wspólnotą istnień ma być, zdaniem Wołkowskiego, gwarantem dobrego samopoczucia i spokoju ducha.
PDF

Bibliografia

Brach-Czaina Jolanta. 1984. Etos nowej sztuki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kiełek Anna. 1994. O Władysławie Wołkowskim: praca magisterska pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Olejarczyk Witold. 1996. Muzeum Prac Władysława Wołkowskiego. Olkusz: Dworek Machnickich.

Wołkowski Władysław. 1994. Notatki, maszynopisy, listy (niedatowane, nieskatalogowane – brak sygnatury z archiwum) znajdujące się w zbiorach Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu. Teksty źródłowe zostały zamieszczone w formie skanów/kserokopii. W O Władysławie Wołkowskim: praca magisterska pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej Kiełek Anna. Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.