Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Gender – Edukacja – Praca. Cenzury płci i praktyki oporu" Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 6–7.11.2014
PDF

Słowa kluczowe

cenzura płci
równouprawnienie
dyskryminacja

Jak cytować

Kosek, J., & Spodaryk, M. (2015). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Gender – Edukacja – Praca. Cenzury płci i praktyki oporu" Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 6–7.11.2014. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 203–207. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2788

Abstrakt

Odbywająca się w dniach 6-7 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym ogólnopolska Konferencja Gender - Edukacja - Praca. Cenzury płci i praktyki oporu była odpowiedzią na potrzebę radykalnych zmian w zakresie edukacji i równouprawnienia płci, nie tylko poprzez diagnozę zastanej sytuacji, ale i próbę wykształcenia praktyk obrony przed różnymi formami dyskryminacji. Wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundację Autonomia zostało objęte patronatem Feminoteki, pisma „Charaktery” i Fundacji im. Heinricha Bölla.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.