Wstęp
PDF

Jak cytować

Stoch, M. (2016). Wstęp. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 4–6. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3155

Abstrakt

Numer „Studia de Cultura” jest pokłosiem szeregu inicjatyw, zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz w Zakładzie Polityki Antydyskryminacyjnej Ośrodka Badań nad Mediami.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.