Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji
PDF

Słowa kluczowe

szkoły wyższe
dyskryminacja
bezpieczeństwo studentów
prewencja
dobre praktyki
higher education institutions
discrimination
student safety and security
student well-being
prevention
best practices

Jak cytować

Jurzak-Mączka, K. (2016). Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 7–20. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3181

Abstrakt

W artykule dokonano analizy dobrych praktyk Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów. Krótka analiza przepisów poprzedziła omówienie rozwiązań instytucjonalnych służących zgłaszaniu problemów w tej sferze, jak również wsparciu psychologicznemu członków społeczności akademickiej. Omówiono wyniki cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa szczególną uwagę zwracając na zjawisko dyskryminacji oraz wybrane przykłady działań edukacyjnych i promocyjnych podkreślając rolę udziału w międzynarodowej kampanii antyprzemocowej.
PDF

Bibliografia

Antosz P. 2012. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport z badań sondażowych. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/aabdbce2–8ba2–4a58-b04f-c28108cd068c.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz M. 2014. Komentarz do art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.
Zobacz w Google Scholar

Białek I. 2010. Początek wędrówki. W Moja wędrówka. Refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychiczej i studiowaniu, I. Białek, H. Kaszyński, M. Lupa, D. Nowak-Adamczyk, U. Szczocarz (red.). Kraków
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski P., K. Jurzak-Mączka. 2014. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2014. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/c5662bc3-fba6–4d0a-aa93-e5c208322264.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski P., K. Jurzak-Mączka. 2015. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2015. Dostęp 5 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/761a4f9a–8aa4–4314-ba7b–583cca5f9dd9.
Zobacz w Google Scholar

Czapska J., M. Klosa, E. Lesińska, A. Okrasa. 2012. Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością. Raport polski. Dostęp 9 stycznia 2016. http://vmrz0183.vm.ruhr-uni-bochum.de/gendercrime/pdf/gendercrime_country_report_poland_polish.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dani S., J.A. Harding, K. Case, R.I.M. Young, S. Cochrane, J. Gao, D. Baxter. 2006. „A methodology for best practice knowledge management”, Journal of Engineering Manufacture 220 (10) : 1717–1728.
Zobacz w Google Scholar

Feliks-Długosz A., K. Jurzak-Mączka. 2012. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badań zrealizowanych w latach 2011–2012. Dostęp 5 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/e8920dd7–99c7–4242–8d7c–3a2bfb7cb215.
Zobacz w Google Scholar

Flusser V. 1994. Ku uniwersum obrazów technicznych, A. Gwóźdź (przeł.). W Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, A. Gwóźdź (wybór, wprow. i oprac.), 53–67. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Moszczyńska H. 2014. Skuteczna dyskryminacja studentów międzynarodowych poprzez traktowanie ich „tak samo”. http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/71633350/14.11.30_prof.%20dr%20hab.%20Halina%20Grzyma%C5%82a-Moszczy%C5%84ska_abstrakt.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins H. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, M. Bernatowicz, M. Filiciak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jurzak-Mączka K., K. Struzińska, M. Szafrańska. 2013. „Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego: perspektywa empiryczna”, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, 2 : 89–117.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska A., D. Wiktor. 2008. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Dostęp 6 stycznia 2016. http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Fundacja Rektorów Polskich, Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r.
Zobacz w Google Scholar

Mieszaniec-Nowak K. 2014. Uniwersytet Jagielloński przeciwny dyskryminacji. http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/kampania-16-dni/2014/fotorelacje/-uczelnia-przeciwdyskryminacji-fotorelacja-z-konferencji-naukowej.
Zobacz w Google Scholar

Szostek A. (red.). 2007. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.krasp.org.pl/pliki/ce0d8e695d20858a37e0e54b47ef2d0e.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.