Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej
PDF

Słowa kluczowe

standard antydyskryminacyjny
dyskryminacja
uniwersytet
anti-discrimination standard
discrimination
university

Jak cytować

Stoch, M. (2016). Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 21–30. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3182

Abstrakt

Artykuł stanowi sprawozdanie z działań, które doprowadziły do sformułowania Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni. Ponadto czytelnik znajdzie w nim uzasadnienie potrzeby wypracowania takiego oraz pewne korzyści płynące z jego przyjęcia przez uczelnię. Ważną częścią artykułu jest wyszczególnienie praktyk, działań i zwyczajów dyskryminujących (lub wprowadzających nierówne traktowanie), powszechnie występujących w polskich uczelniach oraz rozwiązań promujących równość.
PDF

Bibliografia

Antosz P. 2012. Badania. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport z badań sondażowych. Kraków: Wyd. UJ.
Zobacz w Google Scholar

Chmiel M. 2016. „Wykładowca z UWr oskarżony o gwałty. Postawiono mu 29 zarzutów”, Gazeta Wyborcza. 4 stycznia. Dostęp 9 stycznia 2016. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19426636,wykladowca-z-uwr-oskarzony-o-gwalty-postawiono-mu–29-zarzutow.html.html#ixzz4DhctJot1.
Zobacz w Google Scholar

Gutkowska A. 2011. Zjawisko molestowania seksualnego w uczelniach wyższych w Polsce i USA. Aspekty prawne i kryminologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. GW. 2016. „Gazeta Wyborcza”. Dostęp 9 stycznia 2016. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19426636,wykladowca-z-uwr-oskarzony-o-gwalty-ostawiono-mu–29-za rzutow.html.
Zobacz w Google Scholar

Kędziora K. 2011. Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu. Analiza obowiązujących regulacji prawnych. Dostęp 9 stycznia 2016. ttp://www.ptpa.org.pl/public/files/Molestowanie_seksualne-analiza_ prawna-seminarium_24.03.2011.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Młodożeniec M., A. Knapińska. 2013. „Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce”, Nauka (2), 47–72. Dostęp 9 stycznia 2016. http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_Mlodozeniec.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni. 2015. praca zbiorowa: M. Stoch, A. Teutsch, K. Jurzak-Mączka, E. Dąbrowa, A. Sznajder, E. Okroy, E. Okroy, A. Kozakoszczak. Dostęp 9 stycznia 2016. http://www.tea.org.pl/userfiles/standard_antydyskryminacyjny.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Striker M., K. Wojtaszczyk. Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej. Dostęp 9 stycznia 2016. http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/38.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Przemilczane, przemilczani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. 2011. Jej Perfekcyjności (red.). Dostęp 9 stycznia 2016. https://drive.google.com/file/d/0B3qGGp6kX87BY2VmZDYwOGQtNjg2 NS00ODNiLWFkNGMt-NTBhOGVkNjFlZTg2/view?pref=2&pli=1.
Zobacz w Google Scholar

Kobiety samorządu UW. Raport z badania partycypacji wyborczej studentek Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011–13. 2012. Jej Perfekcyjności (red.). Dostęp 9 stycznia 2016. https://drive.google.com/file/d/0B3qGGp6kX87BbWF1N3ZrMmozZVU/view?pref=2&pli=1
Zobacz w Google Scholar

Kolarska-Bobińska L. 2014. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wprowadzenia do programów kształcenia treści dotyczących rasizmu. Dostęp 9 stycznia 2016. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/komunikat-ministra-naukii-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wprowadzenia-do-programow-ksztalcenia-tresci-dotyczacych-rasizmu.html.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy, 1974. Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141. Dostęp 9 stycznia 2016. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 1997. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946. Dostęp 9 stycznia 2016. http://www.polityka.pl/multimedia/_resource/res/20093362.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, 2005. Dz. U. Nr 164, poz. 1365. Dostęp 9 stycznia 2016. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r., 2010. Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700, z 2013 r., poz. 675, z 2015 r., poz. 1268. Dostęp 9 stycznia 2016. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ustawa-o-wdro%C5%BCeniu-niekt%C3%B3rych-przepis%C3%B3 w-unii-europejskiej-w-zakresie-r%C3%B3wnego-traktowania.
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie CM/Rec. 2010. 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich RE w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Dostęp 9 stycznia 2016. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.