Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk
PDF

Słowa kluczowe

podręczniki
wymiary kultury
dystans władzy
równość
edukacja
textbooks
dimensions of culture
power distance
equality
education

Jak cytować

Pogorzelska, M. (2016). Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 31–42. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3183

Abstrakt

Tekst stanowi przyczynek do dyskusji nad zjawiskiem społecznego konstruowania nierówności przez system edukacji. Autorka, na przykładzie szwedzkich podręczników szkolnych, dokonuje analizy ich zawartości pod kątem teorii wymiarów kultury G. Hofstede, koncentrując się na jednym z wymiarów (dystansu władzy). Taki sposób analizy może stanowić inspirację zarówno w obszarze metodologii badania materiałów dydaktycznych, jak i praktycznych sposobów sposobu wprowadzania do szkolnych podręczników treści kształtujących postawy równościowe.
PDF

Bibliografia

Abramowicz M. (red.). 2011. Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Rutkowska I., M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak. 2015. Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Skrót raportu. Warszawa. http://gender-podreczniki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/gwp_skrot_raportu.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Chomczyńska-Rubacha M. (red.). 2011. Podręczniki i Poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Desperak I. 2004. Podwójny standard w edukacji. Kobiecość i męskość w podręcznikach szkolnych. W Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), 139–142. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dolata R. 2008. Szkoła – segregacje – nierówności. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Garant M.D. 1997. Intercultural teaching and learning. English as a foreign language education in Finland and Japan. Jyvaskyla.
Zobacz w Google Scholar

Gawlicz K., P. Rudnicki, M. Starnawski (red.). 2015. Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gawlicz K., M. Starnawski. 2011. Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat po zmianie systemowej.
Zobacz w Google Scholar

W Pedagogika: zakorzenienie i transgresja, M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.), 247–267. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gesteland R. 1999. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, zarządzanie i negocjacje w różnych kulturach. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gromkowska-Melosik A. 2011. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T. 1980. The Silent Language. Westport.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. 1986. Cultural Differences in Teaching and Learning. International Journal of Intercultural Relations 10 (3) : 301–320.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. 1997. Cultures and Organizations. Software of the Mind. London.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. 2012. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. W Intercultural Communication. A Reader, L.A. Samovar, R.E. Porter, E.R. McDaniel (red.), 19–33. Boston.
Zobacz w Google Scholar

Janowski A. 1989. Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska E. 1995. Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych. Kwartalnik pedagogiczny (1–2): 219–253.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L. 2009. Edukacja jako praktyka dominacji. Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów. W Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), 13–28. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L. 2011. Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz G. 2005. Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy
Zobacz w Google Scholar

dyskryminacja?. Kraków
Zobacz w Google Scholar

Pankowska D. 2009. Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych. W Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), 29–67. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sadura P. 2012. Szkoła i nierówności społeczne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stoch M. 2015. Gender na lekcjach polskiego. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak-Kozak A., M. Sambor 2008. Basic concepts in intercultural studies. Piła.
Zobacz w Google Scholar

The Hofstede Centre Poland (n.d.), http://geert-hofstede.com/poland.html.
Zobacz w Google Scholar

The Hofstede Centre Sweden (n.d.), http://geert-hofstede.com/sweden.html.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F., C. Hampden-Turner. 1997. Riding the Waves of Culture. London: Understanding Cultural Diversity in Business.
Zobacz w Google Scholar

Zawistowska A. 2012. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żłobicki W., B. Maj. 2012. Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia tekstów z podręczników szwedzkich
Zobacz w Google Scholar

The Hidden One. 2005. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 59–61. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Stockton F.R. 2007. The lady or the tiger? W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 22–24. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Ellis D. 2006. The breadwinner. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 80–81. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Swindells R. 2006. Abomination. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 103–105. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Boxing or Ballet – that is the question. 2006. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 66–68. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Wright R. 2006. Hunger. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 32–34, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

McIntyre S. 2006. The year I loved him best. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 35–36. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Allen V. 2006. Baby’s Ears. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 45–47. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Zephaniah B. 2007. Face. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 84–86. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Guzman M. 2005. Melonhead. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 24–25. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Matilda. 2005. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 30–32. Lund.
Zobacz w Google Scholar

About a boy. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 6–8. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Girl saves Mum. 2006. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 102. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Dahl R. 2005. Little Red Riding Hood. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 38–39, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Bertagna J. 2007. Towards a new world. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 92–95. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Friends and family. 2006. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 15, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Hammond C.M. 2006. Goodwill. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 16–18. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Gates S. 2006. Gift. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 48–52. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Dham N. 2006. Bend It Like Beckham. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 17. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Cooper S. 2006. Muffin. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 55–56. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

The Full Monty. 2006. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 66–68. Lund.
Zobacz w Google Scholar

The children. 2006. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 74–76. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Cooney C.B. 2007. The face on the milk cartoon. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 60–64. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Lindgren A. 2005. The brothers Lionheart. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 53–55. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Nicholas Nickleby. 2006. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 86–88. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Madonna. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 25–26. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Working with the President – Condolezza Rice. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 116–117. Lund.
Zobacz w Google Scholar

The Princess. 2005. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 86–87. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Horowitz A. 2007. Harriet’s horrible dream Horowitz. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 76–78. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Fifteen minutes of fame. 2007. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 106–107. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

The Brethren. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 108–110. Lund.
Zobacz w Google Scholar

We’re all DIFFERENT. 2005. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 19. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Blackman M. 2007. Noughts and Crosses. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 44–46. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Mandela. 2006. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 54–55. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Straight Talk. 2005. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 24. Lund.
Zobacz w Google Scholar

A TRUE story? 2007. W What’s up, J. Gustafsson, E. Osterberg, A. Cowle, 98–99. Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Multiculture. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 96. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Practical magic. 2007. W Magic!, E. Hedencrona, K. Smed-Gerdin, P. Watcyn-Jones, 56–57. Lund.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.