Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych – opis i analiza projektu „Równia Literacka” Fundacji Punkt Widzenia
PDF

Słowa kluczowe

męskość i kobiecość w lekturach szkolnych
perspektywa płci w lekturach szkolnych
genderowa analiza lektur szkolnych
chłopiec i dziewczynka w literaturze
„Równia Literacka”
masculinity and femininity in school readings
gender perspective

Jak cytować

SekleckaE., & WalickaA. (2016). Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych – opis i analiza projektu „Równia Literacka” Fundacji Punkt Widzenia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 43-56. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3184

Abstrakt

Artykuł powstał w oparciu o raport z badań „Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci” opracowany i wydany w ramach projektu „Równia Literacka” zrealizowanego przez Fundację Punkt Widzenia w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Raport w całości dostępny jest do darmowego pobrania na stronie: http://www.punktwidzenia.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Raport-M%C4%99sko% C5%9B%C4%87-i-Kobieco%C5%9B%C4%87-w-lekturach-szkolnych1.pdf
PDF

Bibliografia

Błoński J. 2002. Staś i Nel, Tygodnik Powszechny 37 (2775), 15 września 2002. Dostęp 4 sierpnia 2014. http://www.tygodnik.com.pl/numer/277537/blonski-felieton.html.

Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.

Jaworska K., Równościowa analiza treści „Lwa, Czarownicy i starej szafy” C.S. Lewisa, wszystkie analizy dostępne na stronie Fundacji Punkt Widzenia. Dostęp 18 kwietnia 2016. http://www.punktwidzenia.org.pl/analizy-lektur-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjalnej-z-perspektywy-gender/.

Lasoń-Kochańska G. 2012. Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Lindgren A. 2009. Bracia Lwie Serce, Warszawa.

Mrozik A., Równościowa analiza treści „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, wszystkie analizy dostępne na stronie Fundacji Punkt Widzenia. http://www.punktwidzenia.org.pl/analizy-lektur-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjalnej-z-perspektywy-gender.

Olech J. 1994. Dynastia Miziołków. Warszawa.

Siupik M. 2012. (Nie)stereotypowy wizerunek dziewczynek i chłopców w lekturach szkolnych, Aequalitas 1 (1).

Tomasik T. 2013. Wojna – męskość – literatura. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Woolf V. 1997. Własny pokój. Warszawa.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.