Nie taki motyl straszny, jak go malują – kulturowy obraz g/Głuchego
PDF

Słowa kluczowe

głusi
stereotyp
pamięć społeczna
system językowy
PJM
deaf people
stereotype
social memory
language system
Polish Sign Language

Jak cytować

Waląg, E. (2016). Nie taki motyl straszny, jak go malują – kulturowy obraz g/Głuchego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 78–92. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3187

Abstrakt

Jednym z podstawowych celów współczesnej edukacji powinno być przełamanie konwencji związanej z wymazywaniem ze społecznej pamięci osób słabosłyszących czy g/Głuchych. Brak zbiorowej świadomości wiąże się często z niedostrzeganiem osób z uszkodzonym słuchem, które są praktycznie niewidoczne na poziomie publicznym. Stereotypizujące określenia, wtłaczanie g/Głuchych w sztucznie wytworzony system językowy mogą zostać wstrzymane poprzez zmiany w nauczaniu oraz budowanie wrażliwości na Drugiego. Czynnikiem wspierającym takie działania może stać się propagowanie wspólnoty doświadczeń osób słyszących, słabosłyszących i niesłyszących.
PDF

Bibliografia

Czajkowska-Kisil M. 2006. „Dwujęzyczne nauczenie głuchych w Polsce”. Szkoła Specjalna (4).
Zobacz w Google Scholar

Gajdzica Z. 2013. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Garncarek M. 2009. Kultura Głuchych. W Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka głuchego, M. Kowalska (red.), 105–109. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński W. 2009. Głusi w środowisku słyszących. W Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka głuchego, M. Kowalska (red.), 39–46. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kieniewicz J., Pogranicza i spotkania cywilizacji. Dostęp 10 listopada 2014. http://www.obta.uw.edu.pl/~zoja/KieniewiczPOGRANICZA%20I%20SPOTKANIE.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A. 1996. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowal J. 2007. Nowe spojrzenia – język polski jako obcy w kulturze i edukacji Głuchych – Głusi i ich języki obce. W Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, E. Woźnicka (red.), 92–107. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lane H. 1996. Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, T. Gałkowski, J. Kobosko (tłum.). Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Nauczymy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niesłyszących i głuchych. Dostęp 10 listopada 2014. http://pzg.org.pl/rokdownloads/SC/poradnik_PZG.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Simonides D. 2004. Śląskie kłopoty z tożsamością. W Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, M. Lech Nijakowski (red.), 157–164. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 2007. Jak Głusi przyswajają język: o językach migowych i miganych. W Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, I. Grzesiak (red.), 16–24. Malbork.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski P. 2007. „Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistyczne na temat naturalnego języka migowego”. Studia nad językiem migowym (1) : 6–38.
Zobacz w Google Scholar

Waląg E. 2015. Przełamując herostratejską konwencję – (nie)obecność g/Głuchych w edukacji. W Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, E. Sapia-Drewniak, M. Pogorzelska (red.), 105–115. Opole.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.