Neoliberalizm polskich 'gender studies'. Czy to 'backlash' odbiera nam słuchaczki/słuchaczy?
PDF

Słowa kluczowe

feminizm
gender
gender studies
neoliberalizm
femiminism
neoliberalism

Jak cytować

Duda, M. (2016). Neoliberalizm polskich ’gender studies’. Czy to ’backlash’ odbiera nam słuchaczki/słuchaczy?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 149–156. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3193

Abstrakt

W tekście przedstawiam dzisiejszą kondycję polskich gender studies prowadzonych jako studia podyplomowe. W większości miast co roku nie udaje się utworzyć grup słuchaczy i słuchaczek studiów. Jako „odpowiedzialne” za ów stan przywołuje się backlash oraz kampanię „ideologia gender”. Niestety problemy z rekrutacją występowały wcześniej. W wystąpieniu opisuję neoliberalny kształt płatnych studiów podyplomowych prowadzonych w dużych miastach. Uczestniczyć mogą w nich osoby dysponujące odpowiednim potencjałem ekonomicznym oraz wolnym czasem. Ważnym aspektem jest też kwestia aplikacyjności zajęć (oraz jej braku) prowadzonych w ramach GS. Zgodnie z założeniami studiów podyplomowych słuchacze i słuchaczki GS kształcić powinny zawodowe kompetencje. Problematyczny jest również język kampanii informacyjnych/promocyjnych, którego używamy zachęcając do udziału w prowadzonych zajęciach. Ten często wykorzystuje kapitalistyczne klisze: zysku i inwestycji w siebie. Wystąpienie jest głosem krytycznym wykładowcy, który uczył na studiach genderowych w Warszawie oraz brał udział w kształtowaniu genderów w Poznaniu i Szczecinie.
PDF

Bibliografia

Balcerowicz L. 1998. Wolności i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Charkiewicz E. 2006. Kobiety i rynek pracy w NPR. Feministyczna krytyka neoliberalnej polityki ekonomicznej. Dostęp 23 listopada 2015. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?article_id=13.
Zobacz w Google Scholar

Dybel P. 2015. Dylematy demokracji. Kontekst polski. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fraser N. 2014. Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, A. Weseli (przeł.), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graff A. 2014. Jestem stąd, rozmawia Michał Sutowski. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klein N. 2014. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, H. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaruk, M. Penkala (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski J. 2006. „Wiedza, uniwersytet i radykalna demokracja. Uwagi na temat gender studies i humanistyki ponowoczesnej”. UniGENDER 1(2). Dostęp 23 listopada 2015. www.unigender.org.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowska A. 2000. „Brygady politycznej poprawności”. Rzeczpospolita. Dostęp 23 listopada 2015. http://niniwa22.cba.pl/feminizm5.htm
Zobacz w Google Scholar

Lurde A. 2015. Siostra outsiderka. Eseje i przemówienia, B. Szelewa (przeł.), A. Graff (wstęp), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ritz G. 2008. „Gender studies dziś. Budowanie teorii i wędrowanie teorii”. Teksty Drugie (5) : 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska-Nowak M., M. Teodorczyk. 2006. „Happy Birthday, Gender Studies! Rozmowa redakcyjna z Bożeną Umińską z okazji dziesięciolecia studiów”. UniGENDER 1(2). Dostęp 23 listopada 2015. www.unigender.org.
Zobacz w Google Scholar

Wilk M. 2006. „Universitas vs. Pluriversitas”. uniGENDER 1 (2). Dostęp 23 listopada 2015. www.unigender.org.
Zobacz w Google Scholar

Young B. 2000. Dyscyplinarny neoliberalizm w Unii Europejskiej a polityka na rzecz równości płci, A. Grzybek (przeł.). Dostęp 23 listopada 2015. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?article_id=78.
Zobacz w Google Scholar

Schunter-Kleeman S., D. Plehwe. 2009. Gender mainstreaming. Włączanie kobiet do neoliberalnej Europy? M. Elas (przeł.). Dostęp 23 listopada 2015. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?article_id=250.
Zobacz w Google Scholar

Unmüßig B. 2008, Gender mainstreaming. Co zostało z radykalizmu koncepcji 10 lat po Pekinie? W Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał, 9–16. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.