Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń
PDF

Słowa kluczowe

hipertekst
literatura elektroniczna
narracja
sieć
konceptualizm
hypertext
electronic literature
narration
network
conceptualism

Jak cytować

Spodaryk, M. (2017). Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 117–129. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3371

Abstrakt

W artykule poruszam kwestie wpływu rewolucji mikrokomputerowej i doświadczenia sieci na współczesne praktyki słowne, w tym rozwój literatury elektronicznej, oraz sygnalizuję problem wpływu doświadczenia najnowszych mediów (głównie sieci WWW) na literackie strategie narracyjne widoczne w „tradycyjnym”, papierowym medium. Tytułowa literatura postelektroniczna nie jest ścisłą metodologiczną propozycją, lecz raczej zasygnalizowaną pokusą kategoryzacji zjawisk literackich, na których sieć odcisnęła swoje piętno. Stąd też, w omówieniu pojawiają się także trudne do skategoryzowania dzieła z pogranicza literatury elektronicznej i tej istniejącej w powszechnym obiegu literackim, czego przykładem są niektóre zjawiska związane ze współczesnym pisarstwem konceptualnym.
PDF

Bibliografia

Aarseth Espen J. 2014. Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, Dorota Sikora, Mariusz Pisarski, Paweł Schreiber, Dorota Sikora, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków−Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Dworkin Craig, Kenneth Goldsmith (red.). 2010. Against Expresion. Evanston: Northwestern University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. 1990. Człowiek Turinga: kultura zachodu w wieku komputera, Tomasz Goban-Klas (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. 2015. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. Grusin Richard. 2000. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Czerski Piotr. 2012. My dzieci sieci. Dziennik Bałtycki 11–12 lutego 2012. Dostęp 2 maja 2013. http://pokazywarka.pl/pm1pgl/.
Zobacz w Google Scholar

Ensslin Astrid. 2007. Canonizing Hypertext: Explorations and Constructions. London: Continuum.
Zobacz w Google Scholar

Fizek Sonia. 2010. „Testowanie Hegiroskopu Stuarta Multhropa”. Dekada Literacka 1–2. Dostęp 1 lutego 2016. http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=4931
Zobacz w Google Scholar

Goldsmith Kenneth. 2011. Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Era. New York: Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hayles Katherine. 2011. „Literatura elektroniczna: czym jest?”, Sonia Fizek, Mariusz Pisarski (przeł.). Techsty Magazyn Literacki 7 (1). Dostęp 1 lutego 2015. http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html
Zobacz w Google Scholar

Humphrey Robert 1970. „Strumień świadomości – techniki”, Stefan Amsterdamski (przeł.), Pamiętnik Literacki 61 (4).
Zobacz w Google Scholar

https://editionsatplay.withgoogle.com/#/
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/WierszeZGoogle/?fref=ts
Zobacz w Google Scholar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Batuta
Zobacz w Google Scholar

http://www.ha.art.pl/felietony/2930-arkadiusz-wierzba-digitalpraha-212-no-longer-supported.html
Zobacz w Google Scholar

Johnson Bryan Stanley. 2002. Czy aby nie jesteś za młody, aby zapisywać własne wspomnienia?, Alicja Skarbińska-Zielińska (przeł.). W Od Joyce’a do liberatury, Katarzyna Bazarnik (red.). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell William, John Thomas. 2010. Forma przestrzenna w literaturze, Paulina Kwiatkowska (przeł.). W Almanach Antropologiczny. Słowo/obraz, Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Paweł Rodak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Perloff Marjorie. 2010. Unoriginal Genius. Chicago: The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Perloff Marjorie. 2015. „Konceptualizmy stare i nowe”, Aleksandra Małecka (przeł.). Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Spodaryk Mikołaj. 2015. „Konceptualizowanie Joyce’a”. Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Stephens Paul. 2015. „Now We Are Friends Roberta Fittermana przez pryzmat dziesięciu terminów z teorii mediów”, Magdalena Kuza (przeł.). Ha!art 50. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakiewicz-Dziadosz Maria. 2012. Hiperpowieść albo sieć w powieści. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Ewa. 2008. Net art. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.