Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie
PDF

Słowa kluczowe

wrażliwość
empatia
podatność na zranienie
posthumanistyka
solidarność
sensitivity
empathy
vulnerability
post-humanism
solidarity

Jak cytować

Stoch, M. (2017). Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 130–140. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3372

Abstrakt

Kategoria wrażliwości postludzkiej (nazwa zaczerpnięta z prac Rosi Braidotti) wydaje się pojęciem kluczowym dla zrozumienia charakteru współczesnej posthumanistyki. Nie oznacza ona zakwestionowania wartości człowieka samego w sobie, lecz skłania nas do ponownego przemyślenia jego podmiotowości w kontekście relacji z innymi bytami i w kontekście globalnych procesów ekonomicznych (w tym ekonomii wrażliwości i jej dyskursywnego charakteru). Wrażliwość powinna łączyć empatię z wiedzą i umiejętnością umiejscowienia się w relacjach z innymi bytami (ludźmi, zwierzętami, grupami społecznymi). Jest radykalnym gestem odwagi w czasach skrajnego indywidualizmu i nietolerancji.
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah. 1987. Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Adam Szostkiewicz (przeł.). Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Hannah. 2014. Korzenie totalitaryzmu, Daniel Grinberg, Mariola Szawiel (przeł.). Warszawa: Świat Książki.
Zobacz w Google Scholar

Baron-Cohen Simon. 2014. Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, Agnieszka Nowak (przeł.), seria Mistrzowie Psychologii. Sopot: Smak Słowa.
Zobacz w Google Scholar

Braidotti Rosi. 2014. Po człowieku, Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk (przeł.), Joanna Bednarek (przedmowa). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Butler Judith. 2012. A Politics of the Street, Vancouver. Dostęp 14 marca 2016. https://www.youtube.com/watch?v=v-bPr7t4tgA.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowska Dominika. 2010. Postrzeganie społeczne. W Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Willa Decjusza.
Zobacz w Google Scholar

Davis Mark H. 1999. Empatia. O umiejętności współodczuwania, Jolanta Kubiak (przeł.), seria Psychologia Społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa. 2007. „‘Zwrot performatywny’ we współczesnej humanistyczne”. Teksty Drugie 5.
Zobacz w Google Scholar

Goleman Daniel. 2007. Inteligencja emocjonalna, Andrzej Jankowski (przeł.). Poznań: Media Rodzina.
Zobacz w Google Scholar

hooks bell. 2008. „Margines jako miejsce radykalnego otwarcia”, Ewa Domańska (przeł.). Literatura na Świecie 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Klein Naomi. 2009. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk i in. (przeł.). Warszawa: Muza.
Zobacz w Google Scholar

Kliś Maria, Kossewska Joanna. 2000. Studies on Empathy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewski Bartosz. 2000. Levinasa podróż po krainie wrażliwości. W Rozdroża i ścieżki wrażliwości, Piotr Orlik (red.). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Kozak Stanisław. 2012. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy. Warszawa: Difin S.A.
Zobacz w Google Scholar

Kundera Milan. 1996. Nieznośna lekkość bytu, Agnieszka Holland (przeł.). Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł. 2013. Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Rembowski Józef. 1989. Empatia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

SJP [Słownik Język Polskiego]. 1967. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Tischner Józef. 2000. Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Trevisani Daniele. 2005. Negoziazione Interculturale. Comunicazione oltre le barriere culturali, Milan: Franco, cytat za: Wikipedia. Dostęp 10 marca 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Empathy.
Zobacz w Google Scholar

The Power of Emapthy. Dostęp 16 marca 2016. https://vimeo.com/81492863
Zobacz w Google Scholar

van Dijk Teun A. 2001. Badania nad dyskursem. W Dyskurs jako struktura i proces, Grzegorz Grochowski (przeł.), Teun A. van Dijk (red.). Warszawa : 10.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.