Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016
PDF

Słowa kluczowe

proza
dwudziestolecie międzywojenne

Jak cytować

Ogonowska, A., Kisielowa, J., Kisiel, M., Ligęza, W., Solewski, R., Faron, B., & Gryszkiewicz, B. (2017). Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 182–205. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3428

Abstrakt

Proza dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy współczesnych metodologii. Spotkanie i dyskujsa profesorów: Joanny Kisielowej, Mariana Kisiela, Wojciecha Ligęzy, Rafała Solewskiego, Bolesława Farona, pana doktora Bogusława Gryszkiewicza. W roli protokolantki występuje pani doktor Magdalena Stoch.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.