Promuovere la motivazione nella classe multilivello: uso della canzone nell’unità stratificata e differenziata
PDF

Słowa kluczowe

italiano L2
classe multilivello
unità didattica stratificata e differenziata (USD)
canzone italiana
motivazione
piacere

Jak cytować

ZingaroA. (2017). Promuovere la motivazione nella classe multilivello: uso della canzone nell’unità stratificata e differenziata. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(1), 193-205. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/3826

Abstrakt

Questo articolo presenta gli esiti di una sperimentazione in una classe multilivello di italiano L2 di unità didattiche stratificate e differenziate (USD) (Caon 2006) basate su testi di canzoni italiane. Si illustreranno il contesto didattico di applicazione e i fondamenti teorici di tale pratica, della quale verranno riportati brevi esempi. Infine, dall’analisi quantitativa degli esiti dei monitoraggi effettuati sul gruppo-classe oggetto di studio, si mostrerà come tale pratica si sia rivelata utile alla gestione dell’eterogeneità dei livelli e al  potenziamento della motivazione legata al piacere (Balboni 1994).

Zwiększenie motywacji w klasie wielopoziomowej: wykorzystanie piosenki w wielowarstwowej i zróżnicowanej jednostce dydaktycznej

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, przeprowadzonego w wielopoziomowej klasie uczącej się języka włoskiego jako obcego, Eksperyment polegał na zróżnicowaniu jednostek dydaktycznych (Caon 2006), opartych na tekstach włoskich piosenek. Artykuł pokazuje dydaktyczny kontekst zastosowania powyższej metody oraz jej podstawy teoretyczne, ilustrując je zwięzłymi przykładami. Na koniec, z jakościowej analizy obserwacji przeprowadzonych na grupie-klasie będącej przedmiotem badań, pokazano użyteczność metody w kwestii zarządzania zróżnicowaniem poziomów oraz jej pozytywny wpływ na zwiększanie motywacji w połączeniu z przyjemnością (Balboni 1994).

PDF

Bibliografia

Balboni P. E. 1994. Didattica dell’italiano a stranieri, Roma.

Balboni P. E. 1998. Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, Torino.

Balboni P. E. 2002. Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino.Caon F. 2006 a c. di. Insegnare italiano nella classe ad abilità differenziate, Perugia.

Caon F. 2008. Educazione linguistica e differenziazione. Gestire eccellenza e difficoltà, Torino.

Chomsky N. 1975. Problemi di teoria linguistica, trad. A. De Palma, Torino.

Danesi M. 1988. Neurolinguistica e glottodidattica, Padova.

Danesi M. 1998. Il cervello in aula!, Perugia.

Diadori P. 2010 a c. di. Insegnare italiano a stranieri, Milano.

Diadori P., Palermo P. & Troncarelli D. 2009. Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia.

Diadori P., Palermo P. & Troncarelli D. 2015. Insegnare italiano come seconda lingua, Roma.

Freddi G. 1970. Metodologia e didattica delle lingue straniere, Bergamo.

Freddi G. 1994. Glottodidattica. Fondamenti, metodi, tecniche, Torino.

Freddi G. 1999. Psicolinguistica, sociolinguistica, glottodidattica, Torino.

Krashen S. D. 1983. Principle and Practice in Second Language Acquisition, Oxford.

Krashen S. D. 1985. The Input Hypothesis: Issues and Implications, London.

Lozanov G. & Gateva E. 1983. Metodo Suggestopedico per l’insegnamento delle lingue straniere, trad. S. Todorov, Roma.

Porcelli G. 1994. Principi di glottodidattica, Brescia.

Prodromou L. 1992. Mixed Ability Classes, London.

Scherer K. R. 1984. On the nature and function of emotion: a component process approach, [in:] Approaches to emotion, a c. di K. R. Scherer & P. Ekman, Hillsdale: 293–317.

Schumann. J. H. 1999. The Neurobiology of Affect in Language, Oxford.

Schumann J. H., Crowell S. E., Jones N. E., Lee. N., Schuchert. S. A. & Wood. L. A. 2004. The neurobiology of learning. Perspectives from second language acquisition, Los Angeles.

Titone R. 1976. Psicodidattica, Brescia.

Sitografia

Caon F. 2006. “Canzone pop e canzone d’autore per la didattica della lingua, della cultura italiana

e per l’approccio alla letteratura”. Piattaforma FILIM – Formazione degli Insegnanti

di Lingua Italiana nel Mondo: 1–29.

(Consultato il 19/10/2013) http://venus.unive.it/filim/materiali/accesso_gratuito/Filim_caon_teoria.pdf.

Giudice B. 2012. “La canzone nella classe d’italiano: non solo grammatica”. Officina.it 6 (18): 38–41.

(Consultato il 19/10/2013) http://www.almaedizioni.it/media/upload/officina/raccolte/06/officina_72dpi.pdf

Pasqui R. 2003. “L’utilizzo della canzone in glottodidattica”. Bollettino Itals 1 (3)1.

(Consultato il 19/10/2013) http://www.itals.it/lutilizzo-della-canzone-glottodidattica

Torresan P. 2012. “Intervista a Rita Pasqui”. Officina.it 6 (18): 34–37.

(Consultato il 19/10/2013) http://www.almaedizioni.it/media/upload/officina/raccolte/ 06/officina_72dpi.pdf

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.