Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a)
PDF

Słowa kluczowe

wideoklip
autopromocja
narracja
muzyka rockowa
John Ozzy Osbourne
kultura audiowizualna
music video
self-promotion
narration
rock music
audiovisual culture

Jak cytować

KosekJ. (2018). Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 20-31. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4074

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na wykorzystanie wideoklipu w twórczości angielskiego prekursora muzyki heavymetalowej Johna Ozzy’ego Osbourne’a. Autor zaprezentował kluczowe typologie dotyczące badanego zjawiska, a także podjął rozważania nad działalnością brytyjskiego twórcy w perspektywie procesu autokreacji wizerunku, działań mitologizacyjnych oraz w kontekście tworzenia rockowych struktur doświadczania i odczuwania.
PDF

Bibliografia

Burszta Wojciech. 2016. Yes i długie trwanie w rocku. W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 2, Toruń. 34–46.

Brzykcy Paweł. 2016. „Teraz historia. Kower Story”. Teraz Rock nr 9. 106.

Frith Simon. 2011. Sceniczne Rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.

Godzic Wiesław. 1996. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków.

Goodwin Andrew. 1992. Dancing In The Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis.

Goffman Erving. 2006. Rytuał interakcyjny. A. Szulżycka (przeł.). Warszawa.

Jarecka Urszula. 1999. Świat wideoklipu. Warszawa.

Jeziński Marek. 2014. Mitologie muzyki popularnej. Toruń.

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń.

Kaplan Ann. 1987. Rocking around the Clock. London.

Kinder Marsha. 1988. „Teledyski a widz: telewizja, ideologia i marzenia senne”. M. Chabrowska (przeł.). Przekazy i Opinie nr 1–2.

Kosek Jakub. 2016. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a). W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 1, Toruń.

Kosek Janusz, 2017. Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie Metal Music Studies. W Muzyka – Uniwersytet – Technologie – Emocje. Kraków (tekst w druku).

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.

Rychlewski Marcin. 2011. Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk.

Siwak Wojciech. 1990. Estetyka rocka. Warszawa.

Filmografia

Black Sabbath Live: Gathered in Their Masses. 2013. USA.

Fleiss Mike, M. Piscitelli. 2011. God Bless Ozzy Osbourne. USA.

Ozzy Osbourne. Memoirs Of A Madman. 2014. USA.

Ozzy Osbourne. The Ultimate Ozzy. 1986. USA.

Netografia

http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/godisdead.html [dostęp: 17.01.2017].

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/crazybabies.html [dostęp: 15.01.2017].

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/barkatthemoon.html [dostęp: 15.01.2017].

https://genius.com/albums/Ozzy-osbourne/Bark-at-the-moon [dostęp: 15.01.2017].

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.