W poszukiwaniu sensu zdarzeń za pośrednictwem świata filmu z perspektywy poznawczo-narracyjnej
PDF

Słowa kluczowe

identyfikacja
relacja parasocjalna
transport
samopoznanie
identification
parasocial relation
transportation
identity
self-concept

Jak cytować

Woźniak, U. (2018). W poszukiwaniu sensu zdarzeń za pośrednictwem świata filmu z perspektywy poznawczo-narracyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 85–93. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.6

Abstrakt

Celem opracowania jest przybliżenie teorii wyjaśniających kwestię oddziaływania filmuna procesy rozumienia zarówno własnych postaw i zachowań, jak i otoczenia społecznego. Obszar podjętych poszukiwań wyznaczają teorie z zakresu: psychologii mediów oraz wywodzące się z paradygmatu poznawczo-narracyjnego. Omówione zostały koncepcje: identyfikacji, relacji paraspołecznych oraz kluczowe rozstrzygnięcia w zakresie znaczenia procesów narracyjnych dla tożsamości jednostki.
https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.6
PDF

Bibliografia

Avildsen John G. 1984. Karate Kid. Columbia Pictures.
Zobacz w Google Scholar

Csíkszentmihályi Mihály. 2005. Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. M. Wajda-Kacmajor (przeł.). Taszów.
Zobacz w Google Scholar

Doliński Dariusz. 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Eyal Keren, Cohen J. 2006. “When Good Friends Say Goodbye: A Parasocial Breakup Study”. Journal of Broadcasting e-Electronic Media 50(3). 502–523.
Zobacz w Google Scholar

Gerbner George, Gross L., Morgan M., Signorielli N. 1986. Living with television: The dynamics of the cultivation process. W Perspectives on media media effects. J. Bryant, D. Zillman (eds.). New York. 17−40.
Zobacz w Google Scholar

Gergen Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. M. Marody (przeł.). Warszawa. 502–523.
Zobacz w Google Scholar

Giles David C. 2002. “Parasocial Interaction: A review of the literature and a model for future research”. Mediapsychology 4. 279–305.
Zobacz w Google Scholar

Greenwood Dara. 2008. “Television as escape from self: Psychological predictors of media involvement”. Personality and Individual Differences, Vol. 44. 414–424.
Zobacz w Google Scholar

May Rollo. 1995. O istocie człowieka – szkice z psychologii egzystencjalnej. M. Moryń, Z. Wiese (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Oleś Piotr K. 2005. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oleś Piotr K. 2009. Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka. W Nowe idee w psychologii. J. Kozielecki (red.). Gdańsk. 216–235.
Zobacz w Google Scholar

Thompson John B. 2006. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. I. Mielnik (przeł.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński Jerzy (red.). 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sestir Marc, M.C. Green. 2010. “You are who you watch: Identification and transportation effects on temporary self-concept”. Social Influence 5 (4). 272−288.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.