Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna)
PDF

Słowa kluczowe

film
edukacja
terapia

Jak cytować

Ogonowska, A. (2018). Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 172–192. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.14

Abstrakt

Dyskusja będąca rozszerzeniem wątków Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Film w działaniu”, która odbyła się w dniach 24-25.11.16 roku z inicjatywy Katedry Mediów i Badań Kulturowych
IFP oraz Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.
https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.14
PDF

Downloads

Download data is not yet available.