Pejzaże w mediach Chrisa Markera
PDF

Słowa kluczowe

Marker
podróże
pejzaże medialne
pamięć
travel
media landscapes
memory

Jak cytować

Kita, B. (2018). Pejzaże w mediach Chrisa Markera. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 78–85. https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.7

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.9.4.7

Chris Marker jest twórcą podróżnikiem, który od początku swych doświadczeń artystycznych poruszał się z kamerą po całym świecie: od Chin, przez Syberię, Moskwę po Europę i Amerykę Południową. Wraz z rozwojem nowych technologii zmieniał także swoje narzędzia poznania rzeczywistości, nie zmieniając jednakże swych pierwszych zainteresowań odmiennością, sytuacją polityczną czy kreowaniem realności przez media. Jego wędrówki zaprowadziły go także do pejzażu wirtualnej rzeczywistości, dopełniając wachlarz bytów oraz możliwych do zobaczenia krajobrazów. Poruszę zatem problematykę związaną z korelacją pomiędzy krajobrazem a technologią, która go mediatyzuje, pamięcią (kraj)obrazu, która jest ukształtowana przez technikę, reżysera oraz sam pejzaż.

Landscapes in the media of Chris Marker

Chris Marker is a traveler who, since the very beginning of his artistic career, has visited the whole world with his camera: from China, through Siberia, Moscow, to Europe and South America. Along with the development of new technologies he also changed his tools of learning about reality, however, he did not leave his original interests in diversity, political situation or creating reality by media. His travels led him to the landscape of virtual reality, thus completing the range of beings and landscapes possible to see. Therefore, the article will deal with the issues connected with the correlation between landscape and technology which mediates it, with memory of landscape which is shaped by technology, a director and the landscape itself.

https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.7
PDF

Bibliografia

Allard-Chanial Laurence. 2006. Le spectacle de la mémoire vive. A propos de la créations numériques de Chris Marker. W Théorème 6 – Recherches sur Chris Marker. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
Zobacz w Google Scholar

Dubois Philippe (red.). 2006. La Jetée ou la cinémathogramme de la conscience. W Théorème 6 – Recherches sur Chris Marker. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
Zobacz w Google Scholar

Gauthier Guy. 2001. Chris Marker, écrivain multimédia ou Voyage à travers les médias. Paris: Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Habib André, V. Paci. (red.). 2008. Introduction. W Chris Marker et l’imprimerie du regard. Paris: Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Kita Barbara. 2015. „Uśmiech kota. O twórczości Chrisa Markera”. Journal of Animal Studies nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Koide Emi. 2010. Le Japon selon Chris Marker. Lieu du dépaysement temporel, entre le sommeil et le réveil. https://appareil.revues.org/1107 [dostęp: 11.07.2016].
Zobacz w Google Scholar

Lagny Michèle. 2014. Les paysages ont-ile une mémoire?. W Théorème nr 19: Paysages et Mémoire. Cinéma, photographie, dispositifs audiovisuels. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
Zobacz w Google Scholar

Marker Chris. 1998. Immemory. CD-Rom. Paris: Centre Georges Pompidou.
Zobacz w Google Scholar

Mons Alain. 2002. Paysage d’images. Essai sur les formes diffuses du contemporain. Paris: Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Perniola Ivelise. 2008. Atlas loci: pérégrination à travers la géographie markérienne. W. Chris Marker et l’imprimerie du regard. A. Habib, V. Paci (red.). Paris: Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Serres Michel. 1996. Atlas. Paris: Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Anna. 2008. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.