Od Redaktorów
PDF

Jak cytować

Faron, B., & Ogonowska, A. (2018). Od Redaktorów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 3–5. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4580

Abstrakt

Publikacja to wynik przedsięwzięcia Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zorganizowała w marcu 2017 roku konferencję naukową poświęconą nowym odczytaniom prozy dwudziestolecia międzywojennego.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.