Debata edukacyjna dnia 26 października 2017 roku

Słowa kluczowe

teatr
edukacja
terapia
profilaktyka

Jak cytować

Kabała, A., Kwak, K., Litak, A., Łubieniewska, E., Ogonowska, A., Pieniążek, M., Solecki, R., & Tryboń, M. (2018). Debata edukacyjna dnia 26 października 2017 roku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 185–200. https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.14

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.2.14

Debata edukacyjna poświęcona zastosowaniu teatru w edukacji, profilaktyce i terapii.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.14

Downloads

Download data is not yet available.