Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską
PDF

Słowa kluczowe

heavy metal
Arija
kultura masowa
Rosja
Google Trends
mass culture
Russia

Jak cytować

Werner, W. (2019). Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 47–61. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.4

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.4

Artykuł dotyczy wymowy twórczości zespołu Arija w kontekście badań nad przemianami we współczesnej kulturze rosyjskiej. Interpretacja przekazu zawartego w twórczości została poprzedzona badaniami popularności zespołu z wykorzystaniem danych statystycznych dostarczanych przez serwis trends.google. Wyniki badań świadczą o relacji między przekazem zawartym w twórczości Arii a postrzeganiem świata obecnym wśród jego odbiorców. Zauważalna w twórczości zespołu ewolucja od wartości indywidualnych poprzez krytykę egoistycznego indywidualizmu do wartości kolektywnych jest zatem związana z stanem świadomości obecnym w rosyjskim społeczeństwie i rosyjskiej kulturze czasówwspółczesnych.


The work of Aria heavy metal band in the context of research on contemporary Russian culture

The article deals with the meaning of Aria’s works in the context of research on the changes in contemporary Russian culture. Interpretation of the message contained in the works was preceded by research into the popularity of the band using the statistics provided by trends. google. The results show the relationship between the message contained in Aria’s work and the perception of the world present among his audience. Noticeable in the work of the team, the evolution of individual values through the criticism of egoistic individualism to collectivist values is therefore connected with the state of consciousness present in Russian society and Russian culture of modern times.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.4
PDF

Bibliografia

Adorno Theodor. 1992. Culture Industry, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Gans Herbert. 1974. Popular Culture And High Culture. An Analysis And Evaluation Of Taste. New York.
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/torero.html 2017, A [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/volonter.html 2017, B [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/vstan.html 2017, C [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.ilyrics.ru/aria/7206-ariya-cherez-vse-vremena.html 2017, D [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/nasluzhbe.html 2017, E [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/chtovy.html 2017, F [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/shtill.html 2017, G [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/hist-assa.html 2017, H [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/phoenix.html 2017, I [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/attila.html 2017, J [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.aria.ru/publications/albums/lyrics/gerojasf.html [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kidd Dustin. 2014. Pop culture freaks: identity, mass media, and socjety. Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Storey John. 2003. Inventing popular culture: from folklore to globalization. Oxford–Malden.
Zobacz w Google Scholar

Süskind Patrick. 1996. Pachnidło. Historia pewnego moredercy. M. Łukasiewicz (przeł.). Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Vaughan Liven, Chen Yue. 2015. „Data Mining From Web Search Queries: A Comparison of Google Trends and Baidu Index”. Journal Of The Association For Information Science And Technology. January 2015.
Zobacz w Google Scholar

Пушкина Маргарита. 2004. Ария Маргариты. Москва.
Zobacz w Google Scholar

Троегубов Виктор. 2005. Ария 100 страниц. Полная история к 20-летиюгруппы. Москва.
Zobacz w Google Scholar

Трой Дилан, Троегубов Виктор, Пушкина Маргарита. 2005. Ария. Легенда о Динозавре. Москва
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.