The poet who failed his best play? Podmiot mówiący w utworach zespołu Nightwish wobec paradygmatu romantycznego
PDF

Słowa kluczowe

Nightwish
romantyzm
poeta wyklęty
Metal Music Studies
romanticism
damned poet

Jak cytować

Svetlova, A. (2019). The poet who failed his best play? Podmiot mówiący w utworach zespołu Nightwish wobec paradygmatu romantycznego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 72–87. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.6

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.6

Artykuł dotyczy problematyki podmiotu mówiącego w twórczości zespołu Nightwish w zestawieniu z romantycznymi koncepcjami poezji, miłości i natury, a także mitem poety „wyklętego”, na którego kreuje się lider grupy Tuomas Holopainen. Tekst porusza kwestie autowizerunku i autentyczności artystów, a także wielokodowości narracji w muzyce rockowej. Analizuje tzw. program literacki zespołu na poziomie słownym, ikonicznym i muzycznym, zaczynając od wczesnej twórczości poprzez album koncepcyjny Century Child i zamykając ostatnim koncertem z udziałem wokalistki Tarji Turunen End of an Era.


The poet who failed his best play? Speaking subject in the tracks of Nightwish in the face of the romantic paradigm

The article gives an insight into the problem of lyrical subject in songs recorded by Nightwish, along with the myth of the damned poet led by the group’s leader, Tuomas Holopainen, and romantic concepts of poetry, love and nature. It raises issues of autobiography and authenticity of artists, as well as the multidisciplinary narrative in rock music led on literary, iconic and musical levels. This text focuses primarily on the early Nightwish songs, the Century Child concept album and the End of an Era concert as the last live performance of Nightwish with Tarja Turunen as the lead singer.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.6
PDF

Bibliografia

Frith Simon. 2011. Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria. 2000. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria. 2001. Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karjalainen Toni-Matti. 2016. Ride Between Hell and Paradise. Imaginaerum as Mental Anchoring Place for the Global Nightwish Fan Community. W Heavy Metal Music and the Communal Experience. N. Varas-Diaz, N. Scott (red.). Lanham 59–77.
Zobacz w Google Scholar

Moore Allan. 2002. “Authenticity as authentication”. Popular Music nr 21/2. 209–223.
Zobacz w Google Scholar

Olilla Mape. 2007. Once Upon a Nightwish. The official biography 1996–2006. Tampere.
Zobacz w Google Scholar

Peraino Judith Ann. 2007. “Listening to Gender: A Response to Judith Halberstam”. Women and Music: A Journal of Gender and Culture nr 1. 59–64.
Zobacz w Google Scholar

Peyre Henri. 1987. Co to jest romantyzm? M. Żurowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rychlewski Marcin. 2011. Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dyskografia
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 1997. Angels Falls First, Century Media Records.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 1998. Oceanborn, Spinefarm Records.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2000. Wishmaster, Spinefarm Records.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2002. Century Child, Spinefarm Records.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2004. Once, Roundrunner Record.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2007. Dark Passion Play, Roundrunner Record.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2011. Imaginaerium, Nuclear Blast.
Zobacz w Google Scholar

Nightwish. 2015. Endless Forms Most Beautiful, Nuclear Blast.
Zobacz w Google Scholar

Filmografia
Zobacz w Google Scholar

End Of An Era [koncert]. 2006. Nuclear Blast.
Zobacz w Google Scholar

End Of Innocence [film dokumentalny]. 2003. T. Halo (reż.). Spinefarm Records.
Zobacz w Google Scholar

Please Learn The Setlist In 48 hours [film documentalny]. 2013. V. Lipiäinen (reż.). Nuclear Blast.
Zobacz w Google Scholar

From Wishes To Eternity [koncert]. 2001. Spinefarm Records.
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

http://nightwish.com/en [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.nightwishonline.com/index.php?/forums/forum/99-nightwish-english/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://afternoiz.com/globalnoiz/interviews-international/tuomas-holopainen-an-interview-with-the-creative-mind-of-nightwish/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.