Metalowa suita wobec zmierzchu cywilizacji (Bathory "Twilight Of The Gods")
PDF

Słowa kluczowe

Metal Music Studies
Quorthon
Bathory
muzyka metalowa
Zmierzch Bogów
Friedrich Nietzsche
Richard Wagner
metal music

Jak cytować

Małczyński, B. (2019). Metalowa suita wobec zmierzchu cywilizacji (Bathory "Twilight Of The Gods"). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 88–94. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.7

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.7

Niniejszy szkic jest poświęcony suicie Zmierzch Bogów (1991) szwedzkiej grupy Bathory. W pierwszej kolejności traktuje o historycznym kontekście ukazania się albumu Twilight Of The Gods, na którym owa suita została pomieszczona. Refleksji i interpretacji została poddana zawartość tekstowa tego wydawnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów diagnostycznych, formułowanych w stosunku do cywilizacji europejskiej u schyłku XX wieku.

Metal suite in the face of twilight civilization (Bathory Twilight Of The Gods)

This essay is devoted to the suite titled Twilight of the Gods (1991) of the Swedish Bathory group. The historical context of the Twilight Of The Gods album, where this suite is located, will be discussed in the first place, and the next step in reflection and interpretation will be the textual content of this publication, with particular emphasis on the diagnostic aspects of European civilization at the end of the twentieth century.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.7
PDF

Bibliografia

Barthes Roland. 2001. Nigdy nie udaje się mówić o tym, co się kocha. M.P. Markowski (przeł.). W Lektury. K. Kłosiński, M.P. Markowski, E. Wieleżyńska (przeł.). Warszawa. 227, 231.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland. 2015. „Ziarno głosu”. J. Momro (przeł.). Teksty Drugie nr 5. 229.
Zobacz w Google Scholar

Frelik Paweł. 1992. [recencja]. Thrash’em All nr 1. 44.
Zobacz w Google Scholar

Johannesson Ika, Klingberg Jon Jefferson. 2015. Krew, ogień, śmierć. Historia szwedzkiego metalu. E. Gryglewicz (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich. 1911. Wiedza radosna („La Gaya Scienza”). L. Staff (przeł.). Warszawa. 167–169.
Zobacz w Google Scholar

Quorthon. 1994. Interview with Quorthon. „Heavy Metal Magazine” nr 3. www.morbidcurse. com/interview_bathory.html [dostęp: 12.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

Quorthon. 1996. “Interview with Quorthon”. Heathendom Magazine nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Quorthon. 2003. “Interview with Quorthon”. Mega Sin nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Spengler Oswald. 2001. Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. J. Marzęcki (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.